Otvírám tvé srdce bílým klíčem

Pomůžete nám pomáhat. Myslíte si, že je možné, aby i nevidomí byli samostatní? My se o to snažíme a s vaší pomocí se nevidomí a těžce zrakově postižení snáze začlení mezi intaktní veřejnost.

Bílý klíč porozumění, z.s.

BKP vznikl ze snahy občanů zlepšit životní podmínky nevidomých a slabozrakých spoluobčanů. Cílem je usnadňovat život nevidomých a těžce zrakově postižených osob a prostřednictvím sbírek, sponzorských darů a dotací umožnit zrakově postiženým občanům vybavení kluboven (2) a účast na spolkovém životě, dalším vzdělání, možnost účasti na rekondičních pobytech apod.

Sbírka je zřízena za účelem získání finančních prostředků na sociálně aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením, na rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek, poradenství a informační servis, vydávání tematicky zaměřených bulletinů, na osvětové aktivity.  Zpět

 

DMS VIDIME 30
DMS VIDIME 60
DMS VIDIME 90
87 777

Organizace: Bílý klíč porozumění, z.s.

http://www.bkp-vidime.cz

Aktuální ­ NEOFICIÁLNÍ stav za poslední­ dva měsíce

[ DMS VIDIME ] říjen 10 dms
[ DMS VIDIME ] září 18 dms

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců