Pomozte dětem!

• Dlouhodobý charitativní projekt organizovaný společně Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti spojený s celonárodní veřejnou sbírkou zaměřenou na přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let v celé ČR.
Sbírkové konto č.ú. 505333505/5500, které spravuje Nadace rozvoje občanské společnosti na základě osvědčení ke sbírce vydaného Magistrátem hl. m. Prahy, je otevřené pro individuální příspěvky i dárcovství, pro firemní dárcovství, pro výtěžky podpůrných sbírkových a benefičních akcí.
• V průběhu celého roku jsou v rámci veřejné sbírky Pomozte dětem organizovány sbírkové a benefiční akce po celé ČR, které pořádají tzv." spojenci" sbírky.
• Česká televize se významným způsobem podílí na organizování sbírkového projektu: Sbírka v přímém přenosu velkého zábavního večerního pořadu a pořadů z regionálních studií, celodenní vstupy - Studia Pomozte dětem, cyklus dokumentů Kde peníze pomáhají, který přináší divákům zpětnou vazbu o tom, jak byly využity nadační příspěvky. Česká televize realizuje velkou televizní i mimotelevizní kampaň v období vyvrcholení projektu.
• Podle posledního průzkumu společnosti STEM si Pomozte dětem stále udržuje svoji vedoucí pozici mezi dobročinnými sbírkami. Pomozte dětem je nejtransparentnější a nejznámější českou sbírkou.

Nadace rozvoje občanské společnosti

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) existuje již dvacet tři let a patří mezi stabilní neziskové organizace v České republice. Jejím posláním je rozvíjet občanskou společnost a český neziskový sektor. Od svého založení úspěšně podpořila více než 6 000 projektů částkou přesahující 1,8 miliardy korun. Nadační příspěvky poskytuje z grantových programů pocházejících ze zdrojů Evropského hospodářského prostoru, ale i z individuálních či firemních zdrojů.Zpět

 

DMS KURE 30
DMS KURE 60
DMS KURE 90
87 777

Organizace: Nadace rozvoje občanské společnosti

http://www.nros.cz

Aktuální ­ NEOFICIÁLNÍ stav za poslední­ dva měsíce

[ DMS KURE ] říjen 3607 dms
[ DMS KURE ] září 5022 dms

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců