Podpora rozvoje programu transplantací kostní dřeně

Cílem projektu Nadace pro transplantace kostní dřeně je podpora rozvoje programu transplantací kostní dřeně a navazujících projektů (vyšetření potencionálních dárců a jejich zařazení do databáze, edukace, příspěvky na krytí zvýšených životních nákladů během a po alogenní transplantaci, výstavba nového transplantačního centra při FN v Plzni a ČNRDD)

Nadace pro transplantace kostní dřeně

Nadace pro transplantace kostní dřeně podporuje rozvoj transplantací kostní dřeně a krvetvorných buněk v ČR a programy ke zlepšení péče a léčebných výsledků u nemocných s těžkými chorobami krve a zhoubnými nádory v České republice.
Grantové příspěvky směřuje v současné době do následujících oblastí:
•    rozvoj dárcovství kostní dřeně v ČR
•    programy na podporu nemocných po transplantaci a onkologické terapii
•    vzdělávání v hematologii, onkologii a transplantační medicíně
•    investice do přístrojové techniky a vybavení specializovaných pracovišť
•    výzkum v oblasti hematologie, onkologie a transplantační medicínyZpět

 

DMS KOSTNIDREN 30
DMS KOSTNIDREN 60
DMS KOSTNIDREN 90
87 777

Organizace: Nadace pro transplantace kostní dřeně

http://www.kostnidren.cz

Aktuální ­ NEOFICIÁLNÍ stav za poslední­ dva měsíce

[ DMS KOSTNIDREN ] říjen 108 dms
[ DMS KOSTNIDREN ] září 180 dms

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců