Koruna pro Kláru

Motto: "Koruna ke korunce, kapka ke kapce, velká louže, velké moře, naše činy, menší hoře."

Projekt "Koruna pro Kláru" je zaměřen na aktivní zapojování našich spoluobčanů a firem do veřejně prospěšných aktivit a dále sděluje nápaditou formou téma rodinné péče.

Cílem projektu je získat finanční prostředky na nákup vozidla zajišťujícího mobilitu našich pracovníků při jejich práci pomoci pečujícím, pozůstalým, seniorům
a znevýhodněným osobám při řešení jejich krajních životních situací.

V rámci projektu chceme nastudovat stejnojmenné divadelní představení, kdy příběhem celé hry bude pomoc Kláře získat zpět svou korunu, kterou ztratila prodejem na získání prostředků na svou léčbu (vychází z příběhu vzniku spolku).

Dále chceme realizovat dětské malování, kdy na webových stránkách bude ke stažení černobílý obrázek Kláry, který děti vymalují a pošlou na naši adresu. Obrázky pak použijeme jako osobní poděkování za pomoc.

Klára pomáhá z.s.

Klára pomáhá z.s. má za cíl zlepšovat kvalitu života pečujících osob. Pomáháme rodinám a lidem dlouhodobě pečujícím o své nejbližší. Máme nejen osobní zkušenost s dlouhodobou péčí, ale i odbornou kvalifikaci, kterou dále rozvíjíme.

Poskytujeme:
- poradenství v oblasti vyřizování sociálních dávek
- informace a podporu ve využití dalších možných návazných sociálních služeb
- pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů pečujících osob
- podporu a provázení v průběhu pečování
- podporu v návratu do zaměstnání po dlouhodobém opatrování člena rodiny
- podporu pozůstalým a jejich rodinámZpět

 

DMS KLARAPOMAHA 30
DMS KLARAPOMAHA 60
DMS KLARAPOMAHA 90
87 777

Organizace: Klára pomáhá z.s.

http://www.klarapomaha.cz

Aktuální ­ NEOFICIÁLNÍ stav za poslední­ dva měsíce

[ DMS KLARAPOMAHA ] říjen 0 dms
[ DMS KLARAPOMAHA ] září 0 dms

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců