Kdo se může zapojit

Do projektu Dárcovská SMS se mohou zapojit nestátní neziskové organizace (NNO) splňující následující kritéria:

  • veřejně prospěšné NNO s právní formou: spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond, evidovaná církevní právnická osoba, zejména poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby, příspěvková organizace
  • okruh oblastí činnosti NNO: sociální a humanitární, vzdělávání, kulturní, zdravotní, ochrana lidských práv, ochrana životního prostředí, péče o ohrožené a znevýhodněné děti a mládež
  • prokazatelná činnost v jedné z výše zmíněných oblastí po dobu nejméně 12 měsíců
  • veřejně přístupná výroční zpráva a finanční zpráva (účetní závěrka) neziskové organizace nejméně za poslední rok
  • NNO musí mít ke svému DMS projektu zřízenu veřejnou sbírku způsobem: dárcovskými textovými zprávami prostřednictvím telekomunikačního koncového zařízení, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky (veřejná sbírka se vztahuje vždy k DMS projektu)
  • NNO má povinnost uhradit poplatky dle platného ceníku

Služba Dárcovské SMS byla vyvinuta výlučně jako podpora projektů neziskových organizací a je přístupná výhradně veřejně prospěšným organizacím, které splní jasně stanovené podmínky transparentnosti a otevřené komunikace.

 

Registrace probíhá ve 2 samostatných krocích:

1. krok Registrace neziskové organizace
2. krok Registrace DMS projektu

1. krok


Vyplňte registrační formulář včetně sebehodnotícího dotazníku, který prověřuje „zdraví organizace". Přiložte všechny povinné soubory (podrobnosti v registračním formuláři) a odešlete.

 

Přijde Vám potvrzení o odeslání registrace a zároveň zálohová faktura na registrační poplatek. Po jeho uhrazení prověříme Vaši registraci.

 

Po prověření a schválení neziskové organizace obdržíte na uvedený email vyrozumění, včetně přístupových údajů do vaší admin sekce. Současně obdržíte daňový doklad k zaplacené zálohové faktuře.


2. krok

Ve vaší admin sekci vyplňte registrační formulář pro předkládaný DMS projekt, včetně návrhu komunikační kampaně. Přiložte scan originálu osvědčení oznámení o konání veřejné sbírky nebo scan originálu PDF dokumentu s elektronickým podpisem (v případě doručení přes datovou schránku). Osvědčení musí zahrnovat způsob: dárcovskými textovými zprávami prostřednictvím telekomunikačního koncového zařízení. Poté odešlete.

 

Upozornění: Předkládaný DMS projekt musí být v souladu s  etickými principy Dárcovské SMS. Každý DMS projekt musí být předložen ke schválení Radě DMS. Data zasedání Rady DMS včetně uzávěrek pro podávání žádostí DMS projektů najdete v aktualitách na webu. O průběhu schválení a aktivace DMS projektu vás budeme informovat do jednoho týdne od zasedání Rady DMS.

 

Upozorňujeme, že pokud nezisková organizace předkládá identický DMS projekt, který byl deaktivován v uplynulých šesti měsících z důvodu vypršení platnosti povolení veřejné sbírky, pak tento projekt nemusí být předložen ke schválení Radě DMS. Vámi předložený projekt reaktivujeme co nejdříve. Vyplňte prosím ve své administraci registraci projektu; nezapomeňte přiložit osvědčení oznámení o konání veřejné sbírky. Zároveň je nutné dodat vyúčtování předchozího DMS projektu.

 

Pokud Rada DMS váš projekt schválí, zašleme Vám návrh smlouvy a připravíme aktivaci projektu.
Po podpisu smlouvy a úhradě ročního poplatku bude DMS heslo aktivováno.

Pokud splňujete uvedené podmínky, ZAREGISTRUJTE SE ZDE