Kdo se může zapojit

Do projektu Dárcovská SMS se mohou zapojit nestátní neziskové organizace (NNO) splňující následující kritéria:

  • veřejně prospěšné NNO s právní formou: spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond, evidovaná církevní právnická osoba, zejména poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby, příspěvková organizace
  • okruh oblastí činnosti NNO: sociální a humanitární, vzdělávání, kulturní, zdravotní, ochrana lidských práv, ochrana životního prostředí, péče o ohrožené a znevýhodněné děti a mládež
  • prokazatelná činnost v jedné z výše zmíněných oblastí po dobu nejméně 12 měsíců
  • veřejně přístupná výroční zpráva a finanční zpráva neziskové organizace nejméně za poslední rok
  • NNO musí mít ke svému DMS projektu zřízenu veřejnou sbírku způsobem: dárcovskými textovými zprávami prostřednictvím telekomunikačního koncového zařízení, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky (veřejná sbírka se vztahuje vždy k DMS projektu)

Služba Dárcovské SMS byla vyvinuta výlučně jako podpora projektů neziskových organizací a je přístupná výhradně veřejně prospěšným organizacím, které splní jasně stanovené podmínky transparentnosti a otevřené komunikace.

 

Registrace probíhá ve 2 samostatných krocích:

1. krok Registrace neziskové organizace
2. krok Registrace DMS projektu

1. krok

Vyplňte registrační formulář včetně sebehodnotícího dotazníku, který prověřuje „zdraví organizace". Přiložte všechny povinné soubory (podrobnosti v registračním formuláři) a odešlete.

Po prověření a schválení neziskové organizace obdržíte na uvedený email vyrozumění, včetně přístupových údajů do vaší admin sekce.

2. krok

Ve vaší admin sekci vyplňte registrační formulář pro předkládaný DMS projekt, včetně návrhu komunikační kampaně. Přiložte scan originálu osvědčení oznámení o konání veřejné sbírky nebo scan originálu PDF dokumentu s elektronickým podpisem (v případě doručení přes datovou schránku). Osvědčení musí zahrnovat způsob: dárcovskými textovými zprávami prostřednictvím telekomunikačního koncového zařízení. Poté odešlete.

Upozornění: Předkládaný DMS projekt musí být v souladu s  etickými principy Dárcovské SMS. Každý DMS projekt musí být předložen ke schválení Radě DMS. Data zasedání Rady DMS včetně uzávěrek pro podávání žádostí DMS projektů najdete v aktualitách na webu.

O průběhu schválení a aktivace DMS projektu vás budeme informovat do jednoho týdne od zasedání Rady DMS.

Upozorňujeme, že pokud nezisková organizace předkládá identický DMS projekt, který již byl v minulosti aktivní (např. původnímu projektu vypršela platnost povolení veřejné sbírky), pak tento projekt nemusí být předložen ke schválení Radě DMS. Vámi předložený projekt reaktivujeme co nejdříve. Vyplňte prosím registraci organizace a registraci projektu. Informace, které podklady již nemusíte přikládat, najdete přímo v registračních formulářích. Vždy je ale nutné dodat osvědčení oznámení o konání veřejné sbírky a zároveň dodat vyúčtování předchozího DMS projektu.

 

Pokud splňujete uvedené podmínky, ZAREGISTRUJTE SE ZDE