Pro média

Nesmyslným výrokům (nejen) o veřejně prospěšné sféře věří stále více lidí