Neziskové organizace

Jaký je postup při registraci veřejné sbírky?

Veřejnou sbírku povoluje místně příslušný krajský úřad (v Praze Magistrát hl. města Prahy), Všechny podrobnosti ke zřízení veřejné sbírky naleznete na stránkách portálu hl.m. Prahy.

Může si organizace sama vybrat heslo?

Organizace může heslo navrhnout, mělo by se vztahovat k názvu projektu nebo názvu organizace. . Definitivní rozhodnutí, jak bude heslo znít, určuje Rada DMS.

Musí každý další projekt jedné organizace projít stejným schvalovacím procesem?

Ne, každý další schvalovací proces bude pro organizaci, která se již do služby Dárcovská SMS zapojila, jednodušší, podrobnosti najdete v Registraci organizace a DMS projektu.

Jaký je postup, když si chce nezisková organizace znovu obnovit DMS projekt?

Pokud nezisková organizace předkládá identický DMS projekt, který již byl v minulosti aktivní (např. původnímu projektu vypršela platnost povolení veřejné sbírky), pak tento projekt nemusí být předložen ke schválení Radě DMS. Vámi předložený projekt reaktivujeme co nejdříve. Vyplňte prosím registraci organizace a registraci projektu. Informace, které podklady již nemusíte přikládat, najdete přímo v registračních formulářích. Vždy je ale nutné dodat osvědčení oznámení o konání veřejné sbírky (úředně ověřené, ne starší než 3 měsíce) a mít v pořádku vyúčtování předchozího DMS projektu (pokud ještě k dispozici vyúčtování nemáte, lze domluvit další postup u asistentky dárcovských programů).

Končí vám veřejná sbírka a nechcete váš projekt prodlužovat?

Fórum dárců vám automaticky DMS heslo s koncem veřejné sbírky deaktivuje (dle smlouvy mezi vámi a FD). Pro Vás ze smlouvy DMS vyplývá, že nám musíte dodat do 3 měsíců po ukončení DMS projektu finální vyúčtování DMS projektu.

Věděli jste, že pokud Vám končí veřejná sbírka, Fórum dárců poukáže finanční prostředky získané 2 měsíce před ukončením DMS projektu na váš běžný účet?

Toto vyplývá ze smlouvy DMS, domluvte se proto s vaší bankou, aby na váš sbírkový účet po ukončení veřejné sbírky bylo možné přeposílat peníze z běžného účtu organizace.

Jak často budou organizaci vypláceny získané finanční prostředky?

Fórum dárců zajistí, aby tyto prostředky byly organizaci převáděny pravidelně, 1x měsíčně.

Co vás zajímá?