České a zahraniční příklady dobré praxe

Věděli jste, že?

  • Dárcovské SMS jsou jednou z nejrozšířenějších forem, jak Češi přispívají na dobročinné účely?
  • Od roku 2004 do konce roku 2016 využilo možností pružného mobilního dárcovství přes 300 projektů nestátních neziskových organizací?
  • Češi poslali prostřednictvím DMS 19 milionů třicetikorunových dárcovských textových zpráv, na dobročinné účely tak doputovalo téměř 530 milionů Kč? 

Rekordy:

  1. Nejúspěšnějším projektem v historii DMS je dárcovská textovka pro projekt NROS (prolink) Pomozte dětem! Od roku 2004 poslali dárci na toto heslo více než 2,5 milionu dárcovských SMS, to je téměř 70 milionů Kč, což pro zajímavost dělá 13,3 % všech zaslaných DMS.
  2. Nejúspěšnějším projektem za posledních 5 let je dárcovská SMS pro projekt Světluška (prolink) (Nadační fond Českého rozhlasu) Během let 2012 až 2016 obdržela více než 1,16 milionu DMS, tj. více než 33 milionů Kč. Pro Světlušku byl nejúspěšnější rok 2016, kdy získala téměř 350 tisíc zpráv. 
  3. Nejúspěšnější „DMS" televizní akcí za posledních 5 let byl pořad Star Dance pro Paraple v listopadu 2015. Diváci poslali pro Paraple (prolink) během pořadu téměř 160 tisíc textovek.

Od katastrof k podpoře témat

Ještě před pěti lety se mobilní sítě prohýbaly pod náporem DMS vždy, když světem otřásla nějaká katastrofa. Češi se ukázali jako velmi solidární. V posledních pěti letech se však ukazuje, že si fanoušci dárcovských SMS již cíleně vybírají dobročinná témata, která chtějí podpořit a roste také dlouhodobá podpora zvolených témat.
Nejvíce lidé podporují projekty pro lidi se zdravotním postižením a nemocným, následuje pomoc dětem a mladým lidem, sociálně znevýhodněným a roste oblíbenost dárcovských SMS na vzdělávání a výzkum.

Vyberte si, jaký společensky prospěšný projekt podpoříte právě vy!

Děkujeme