Jednorázová DMS

Jak poslat jednorázovou Dárcovskou SMS (DMS)?


Projekt Dárcovská SMS má jednotné telefonní číslo pro všechny projekty a pro všechny operátory 87 777.


Společný projekt Fóra dárců a Asociace poskytovatelů mobilních sítí (APMS), která sdružuje O2, T-Mobile a Vodafone, má od 21. března 2017 novou podobu, která umožní drobným dárcům posílat dárcovské SMS neboli DMSky ve více cenových hladinách.


Kromě klasických 30 Kč, také DMS v hodnotě 60 a 90 Kč. Unikátní a ryze český projekt mobilního on-line dárcovství tak vstupuje do nové etapy.


Je to jednoduché
Vyberte si oblíbený projekt nebo neziskovou organizaci, kterou chcete podpořit. Podívejte se na heslo jejich dárcovských zpráv a vezměte do ruky mobilní telefon.


Chcete poslat jednorázovou DMS?


Stačí na číslo 87 777 poslat SMS ve tvaru:

DMS HESLOPROJEKTU 30

nebo
DMS HESLOPROJEKTU 60
nebo
DMS HESLOPROJEKTU 90

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč.

Služba DMS probíhá na nekomerčním principu a respektuje zásadu minimálních nákladů na zajištění provozu. Rozdíl v částce pokrývá technické, organizační a koordinační zajištění projektu, včetně servisu pro neziskové organizace a veřejnost. Mobilní operátoři své služby poskytují zcela bezplatně.

Je to nejjednodušší způsob, jak pomoci dobré věci.

Každý, kdo má chuť podpořit menší částkou charitativní projekty, již nemusí složitě vypisovat složenky nebo zadávat bankovní příkazy. Pro zaslání menších příspěvků stačí poslat DMS - dárcovskou SMS.

Je to průhledný způsob, jak pomoci dobré věci.

Každá DMS najde svého adresáta a finanční příspěvky poputují jen opravdu důvěryhodným, spolehlivým a prověřeným organizacím.
Každá nestátní nezisková organizace, která chce získávat finanční prostředky přes DMS, se musí zaregistrovat a předložit dokumenty dokládající její věrohodnost (výroční a finanční zprávu, potvrzení o své existenci za období alespoň dvou let) a zároveň navrhnout, na co konkrétně získané prostředky využije.


Každá nestátní nezisková organizace, která se chce do projektu Dárcovská SMS zapojit, musí dodržovat smluvní podmínky a zveřejňovat informace o využití získaných prostředků. Každý dárce tak má možnost si jednoduchým způsobem ověřit, jak bylo se získanými prostředky z DMS v jednotlivém projektu naloženo.