Hlavní cíle

Cílem projektu DMS je nabídnout všem neziskovým organizacím v ČR možnost získávat příspěvky od jednotlivců prostřednictvím SMS zpráv. Do projektu se může zapojit každá nezisková organizace, která splňuje podmínky pro registraci a předloží všechny potřebné dokumenty a informace o projektu, který má být prostřednictvím DMS podpořen.


Každý uživatel mobilního telefonu má poté možnost aktuální, řádně zaregistrované projekty jednotlivých neziskových organizací podpořit libovolnou finanční částkou.


Projekt DMS probíhá na nekomerčním principu a respektuje zásadu minimálních nákladů na zajištění provozu. Rozdíl v částce pokrývá technické, organizační a koordinační zajištění projektu, včetně servisu pro neziskové organizace a veřejnost. Mobilní operátoři své služby poskytují bezplatně.


Projekt DMS je vybudován především na transparentnosti a důvěryhodnosti, jak pomoci dobré věci. Všechny neziskové organizace, které žádají o vstup do projektu DMS, musí projít řádným procesem schvalování jejich projektu, a to Radou DMS, která kontroluje a koordinuje projekt DMS (více k Radě DMS se dozvíte zde). Každá nezisková organizace je povinna předem zveřejnit, na jaké účely budou získané finanční prostředky z DMS využity, a po vyhodnocení sbírky nebo projektu opět zveřejnit informace o jejich finálním využití.