Výsledky vyhledávání

ProjektOrganizaceDMS HesloDoporučení
"Podej mi ruku, já Tě podržím" - podpořte boj s rakovinou AMA - společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, z.s.AMAONKO
„Nebuď sám!“ Podporujeme mladé bojovníky s onkologickou nemocí. Nadační fond Pink BubbleBUBLINA
21. Český den proti rakovině 2017 Liga proti rakovině Praha z.s.KVET
ACORUS: Společně proti domácímu násilí Acorus, z.ú.ACORUS
Adopce na dálku v rámci ČR DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.DDS
Adopce nablízko Salesiánská asociace Dona Boska, z.s.ADOPCENABLIZKO
AGAPO - podpora osob se znevýhodněním AGAPO, o.p.s.AGAPO
AIDS pomoc - Červená stužka Česká společnost AIDS pomoc, z.s.AIDSPOMOC
Akce Cihla - Sbírka na podporu lidí s mentálním postižením Portus Praha z.ú.CIHLA
Aktivační centrum - Jsme tady Jsme tady, o.p.s.JSMETADY
Altán Gloriet v Poděbradech Farní sbor Českobratrské církve evangelické v PoděbradechGLORIET
Alzheimer Stop! Nadační fond Podepsáno SrdcemALZHEIMERSTOP
Amelie pomáhá žít život s rakovinou Amelie z.s.AMELIE
Anketa Strom roku Nadace PartnerstvíSTROM1-12
ANO PRO ANABELL - pomoc a podpora osobám s poruchami příjmu potravy ... a nejen jim! Centrum Anabell, z.ú.ANABELL
ARPIDA - Pod jednou střechou ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.ARPIDA
Asistenční pes - aby život nebyl pod psa Pestrá společnost, o.p.s.PESTRA
BabyKlokánci - podpora pro rodiny předčasně narozených a nemocných dětí ZRNKA, z.s.BABYKLOKANCI
Betlém dětem Nadační fond Betlém nenarozenýmBETLEM
BEZPEČNĚ U VODY - POMOZTE NÁM POMÁHAT Vodní záchranná služba ČČK, z.s.VZS
Bezpečný prostor pro děti Bonanza Vendolí, z.ú.BONANZA
Bílá pastelka Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolekPASTELKA
Bílá stopa Šumava Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.BILASTOPASUMAVA
Budujeme školu Wlaštovka Waldorfská základní škola a mateřská škola Wlaštovka Karlovy Vary o.p.s.WLASTOVKA
CARE: humanitární pomoc a rozvojová spolupráce CARE Česká republika z.s.CARE
Centrum Elpida Elpida, o.p.s.ELPIDA
Centrum J. J. Pestalozziho pomáhá všem, kteří to aktuálně potřebují Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.PESTALOZZI
Centrum Paraple Centrum Paraple, o.p.s.PARAPLE
Centrum pomoci Mathilda Nadační fond MathildaOKO
Centrum pro sirotky Mahango Bez mámy, z.s.BEZMAMY
Cesta domů Cesta domů, z.ú.CESTADOMU
Cimrman pomáhá Nadační fond Českého rozhlasuCIMRMAN
Česká alzheimerovská společnost - na pomoc občanům postiženým demencí Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.PROTIDEMENCI
Česká asociace paraplegiků - CZEPA Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.CZEPA
Daňové přiznání pomáhá SOS dětské vesničky, z.s.VESNICKYOP
Daňové přiznání pomáhá Linka bezpečí, z.s.LINKABEZPECIOP
Daňové přiznání pomáhá Nadace Charty 77KONTOBARIERYOP
Daňové přiznání pomáhá Česká společnost AIDS pomoc, z.s.AIDSPOMOCOP
Daňové přiznání pomáhá ZRNKA, z.s.BABYKLOKANCIOP
Daňové přiznání pomáhá Z.s. TAPTAPTAPOP
Daňové přiznání pomáhá Zdravotní klaun o.p.s.KLAUNOP
Dar s velkým D Diakonie Českobratrské církve evangelickéDIAKONIECCE
Dárcovské SMS pro ZOO Zlín ZOO a zámek Zlín-Lešná, p.o.ZOOZL
Daruj den doma Hospic sv. Štěpána, občanské sdruženíDENDOMA
Darujte domov Přátelé domova, z.s.POMOCDOMOVU
Dejme šanci dětem Spolu dětem o.p.s.SPOLUDETEM
Dejte s námi informacím smysl z.s. InternetPoradna.czIP
Děti do rodin Dobrá rodina o.p.s.DOBRARODINA
Děti potřebují rodinu! Amalthea z.s.AMALKA
Děti s DMO Hašle z.s.DETISDMO
Dětský hospicový stacionář Ondrášek Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.HOSPICONDRASEK
Dětští onkologičtí pacienti Nadační fond dětské onkologie KRTEKKRTEK
Diabetes 24/7 Dia Help, o.s.DIAHELP
Díky Vám dosáhnou Domov pro mne, z.s.PRODOMOV
Dny pro Izrael Sion - Nová generaceSION
Dobrý skutek Dobrý skutek, z.s.DOBRYSKUTEK
Doma je doma PROSAZ, z.ú.DOMAJEDOMA
Domácí a rehabilitační péče o nemocné děti Velvet Smile, o.p.s.SMILE
DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK - komunitní bydlení Sportem proti bariérám, z. s.DOMECEK
Domov Řepy Domov sv. Karla BoromejskéhoDOMOVREPY
Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky TyfloCentrum Brno, o.p.s.DRAK
Etela pro děti ETELA o.p.s.ETELA
Fandíme rodině Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.PRORODINY
Fond seniorů Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomociFONDSENIORU
Hiporehabilitace ohrožených dětí z dětských domovů o.s. Barry & spol.HIPO
Hospic Anežky České - Rozvoj hospicové péče Oblastní charita Červený KostelecHOSPICCK
Hospic sobě Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.HOSPICZDISLAVY
Hospic sv. Alžběty Hospic sv. Alžběty o.p.s.HOSPICBRNO
Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.HOSPICTREBON
Hudba dětem - Darujme dětem Sistemu Nadační fond HarmonieHARMONIE
Humanitární aktivity Armády spásy na území České republiky Armáda spásy v České republice, z.s.ARMADASPASY
Humanitární pomoc Magna Děti v tísni ve světě MAGNA ČR, o.p.s.MAGNA
Humanitární projekty Lékařů bez hranic ve světě Lékaři bez hranic - Médecins Sans Frontieres in Czech Republic, o.p.s.MSF
Humanitární zahraniční sbírka Charita Česká republikaCHARITASVET
Charitativní a stipendijní program Gendalos - Gendalos odrazí k úspěchu IQ Roma servis, z.s.GENDALOS
IMPULS pro podporu pacientů s roztroušenou sklerózou IMPULS, nadační fondIMPULS
Jizerská magistrála JIZERSKÁ, o.p.s.MAGISTRALA
Justýna - pomoc obětem násilí z nenávisti In IUSTITIA, o.p.s.JUSTYNA
Kapka naděje Nadační fond Kapka nadějeKAPKANADEJE
KLIKA pro HANDICAP Handicap Zlín, z.s.KLIKA
Klinika svízelných situací Každý koš pomáhá, z.s.POMOCKOSEM
Klokánek - Fond ohrožených dětí Fond ohrožených dětíFODKLOKANEK
Klub mladých migrantů – podpora inkluzivního vzdělávání META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantůMETA
KohoVolit.eu KohoVolit.euKOHOVOLIT
Komplexní psychoterapeutická a podpůrná péče pro onkologicky a jinak chronicky nemocné a jejich blízké PRO Gaudia, z. ú.GAUDIA
Koně pomáhají Občanské sdružení CHEWALCHEWAL
Kontaktní sestra Nadační fond POROZUMĚNÍPOROZUMENI
Konto BARIÉRY Nadace Charty 77KONTOBARIERY
Konto lidí dobré vůle Arcibiskupství olomouckéVELEHRAD
Konto Naše dítě Nadace Naše dítěNASEDITE
Koruna denně pro Charitu Zábřeh Charita ZábřehCHARITAZABREH
Koruna pro Kláru Klára pomáhá z.s.KLARAPOMAHA
Kryštůfek záchranář dětem 2016 Nadační fond KryštůfekKRYSTUFEK
Kura Kura Želvy v ohrožení Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizaceZACHRANZELVU
Lata - Ve dvou se to lépe táhne Lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú.LATA
LEGIE 100 Nadační fond Legie 100LEGIE
Leontinka Nadace LeontinkaLEONTINKA
Lepší škola pro všechny Člověk v tísni, o.p.s.LEPSISKOLA
Letní dům pro ohrožené děti Letní dům, z.ú.LETNIDUM
Lety Divokých hus Nadace Divoké husyHUSY
Linka bezpečí - krizová pomoc pro děti a mladistvé Linka bezpečí, z.s.LINKABEZPECI
Linka seniorů Elpida, o.p.s.LINKASENIORU
Loutky v nemocnici Loutky v nemocniciLOUTKY
Mám svůj svět Dětský klíč Šumperk, o.p.s.DETSKYKLIC
Mezigenerační setkání Povídej Mezi námi, o.p.s.DARUJVZPOMINKU
Modré dveře pomáhají osobám v krizi, duševně nemocným, mentálně handicapovaným a jejich rodinám Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.MODREDVERE
Modrý hroch proti úrazům Nadační fond Modrý hrochSTOPURAZUM
Modrý klíč otevírá dveře lidem s mentálním postižením Modrý klíč, o.p.s.MODRYKLIC
MojeLiga Liga vozíčkářů, z.ú.MOJELIGA
Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat Moravskoslezský spolek na ochranu zvířatMSSOZ
Multidisciplinární péče o lidi postižené svalovou dystrofií. Asociace muskulárních dystrofiků v ČRAMD
Muži v boji za zdraví Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚPROSTATA
Na slovíčko Mluvit bez obav Občanské sdružení LOGO z.s.OSLOGO
Naberte sil - odlehčovací služba pro lidi s mentálním postižením Diakonie ČCE - středisko RolničkaROLNICKA
Nadace Terezy Maxové dětem Nadace Terezy Maxové dětemTEREZADETEM
Nadační fond Fragilis Nadační fond FragilisFRAGILIS
Nadační fond Kolečko NADAČNÍ FOND KOLEČKOKOLECKO
Nadační fond Šestý smysl Nadační fond Šestý smyslSESTYSMYSL
Nadační fond Umění doprovázet pomáhá lůžkových hospicům v ČR Nadační fond na podporu rozvoje hospicového hnutí v ČR Umění doprovázetPROHOSPICE
NADĚJE NADĚJENADEJE
Naděje pro románský kostel sv. Šimona a Judy v Lenešicích Lenešický okrašlovací spolek, o.s.SIMONAJUDA
Nadějné vyhlídky pro osoby po mozkové příhodě ERGO Aktiv, o.p.s.CHUTKZIVOTU
Nákup kompenzačních pomůcek Dotek, o.p.s.DOTEK
Náprava -přeměna- smíření Mezinárodní vězeňské společenství, z.s.NAPRAVA
Národní centrum biodiverzity Česká krajina o.p.s.KRAJINA
Nauč chytat rybu Diecézní charita BrnoRYBA
Návrat divokých koní Zoologická zahrada hl. m. PrahyPREVALACIMONGOLSKO
Návrat lososů České Švýcarsko, o. p. s.NAVRATLOSOSU
Nebojte se volat o pomoc Cesta z krize, z.ú.VOLANIOPOMOC
Nemocnice sester boromejek Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v PrazeBOROMEJKY
Nemůžeš chodit,(ne)můžeš tančit! Bílá holubice, z.s.HOLUBICE
NEZAPOMENU - Podpora výzkumu Alzheimerovy choroby Alzheimer nadační fondNEZAPOMENU
Nezůstat sám Nadační fond KlíčekKLICEK
Nový Prostor Nový Prostor, z.ú.NP
Oblastní charita Hradec Králové Oblastní charita Hradec KrálovéCHARITAHK
Obnova kaple na poutní cestě do Hájku Poutní cesta Hájek, z.s.KAPLE
Obnova zemětřesením poničených nepálských vesnic Namasté Nepál, z.s.NAMASTE
Ochrana zvířat Nadace na ochranu zvířatOCHRANAZVIRAT
Otvírám tvé srdce bílým klíčem Bílý klíč porozumění, z.s.VIDIME
Paměť národa POST BELLUM o.p.s.PAMET
Parkinson - už vím .... Parkinson-Help z.s.PARKI
Podpora lidí ohrožených existenční nouzí Diecézní charita BrnoDCHB
Podpora programů SOS dětských vesniček SOS dětské vesničky, z.s.VESNICKY
Podpora rodin dětí s postiženým od narození do 7 let věku Společnost pro ranou péči o.s.DOMOVJEDOMA
Podpora rozvoje programu transplantací kostní dřeně Nadace pro transplantace kostní dřeněKOSTNIDREN
Podpora Sarkoma Centra v Motole Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jerusalémského - Bohemia (OSLJ - Bohemia, n.g.o.)SARKOM
Podpora Tibeťanů MOST, o.p.s.PROTIBET
Podpora vzdělávání a zlepšení úrovně života dětí s kombinovaným postižením Pink Crocodile, o.p.s.PINK
Podpora zdravotnického střediska ADRA v keňském Itibu ADRA o.p.s.KENA
Podpořte děti, kterým zemřel táta za volantem Nadace Truck HELPTRUCKHELP
Podpořte výsadbu a ochranu stromů Nadace PartnerstvíSTROM
Pojďme chránit zvířata Svoboda zvířat PlzeňSVOBODAZVIRAT
Pomáháme dětem s handicapem sportovat Nadační fond EmilEMIL
Pomáháme dětem s UNICEF Český výbor pro UNICEFUNICEF
Pomáháme jim přežít Zoologická zahrada hl. m. PrahyOHROZENEDRUHY
Pomáháme tam, kde je třeba Portimo, o.p.s.PORTIMO
Pomáhat může každý (PMK) Nadace ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvojADRAPOMOC
Pomáhejte s námi Nadační fond Českého rozhlasuROZHLAS
Pomáhejte s námi ženám s rakovinou prsu Mamma HELP, z. s.MAMMAHELP
Pomoc dětem a mladistvým s handicapy Zajíček na koni, o.p.s.ZAJICEKDETEM
Pomoc dětem a mladým lidem s postižením Nadace Jedličkova ústavuPROJEDLICKU
Pomoc dětem s hematologickým, nebo onkologickým onemocněním Haima CZ, z.s.HAIMA
Pomoc dětem s nelehkým startem Občanské sdružení SmíšekSMISEK
Pomoc dětské psychiatrii v Opařanech Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jerusalémského - Bohemia (OSLJ - Bohemia, n.g.o.)LAZARUS
Pomoc chovu a záchraně ohrožených druhů zvířat v ZOO Brno Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizaceZOOBR
Pomoc krajanům v rumunském Banátu Člověk v tísni, o.p.s.BANAT
Pomoc lidem s autismem a jejich rodinám Paspoint, z.ú.APLAMORAVA
Pomoc lidem s onemocněním roztroušenou sklerózou mozkomíšní Unie ROSKA - česká MS společnost, z.s.ROSKA
Pomoc obětem humanitární krize MAGNA ČR, o.p.s.MAGNAPOMOC
Pomoc obětem humanitárních katastrof ve světě. Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráceDIAKONIEPOMOC
Pomoc obětem kriminality v ČR Bílý kruh bezpečí, z.s.BKB
Pomoc opuštěným a týraným psům Dogpoint, o.p.s.DOGPOINT
Pomoc postiženým dioxiny ve Vietnamu Development Worldwide, z.s.DETIVIETNAM
Pomoc pro Parent Project - Pomoc dětem se svalovou dystrofií DMD/BMD PARENT PROJECT, z.s.SVAL
Pomoc pro Pomocné tlapky - Od štěněte k hrdinovi Pomocné tlapky, o.p.s.POMOCNETLAPKY
Pomoc pro slané děti Klub nemocných cystickou fibrózou,z.s.SLANEDETI
Pomoc předčasně narozeným dětem a jejich rodinám Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodinyPREDCASNEDETI
Pomoc při povodních v ČR Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spoluprácePOMOCPOVODNE
Pomoc přichází na čtyřech tlapkách Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s.HELPPES
Pomoc rodinám s dětmi v nouzi Oblastní charita PardubicePOMOCRODINAM
Pomoc týraným psům začít nový, šťastný život "RAFAEL" První dočasný domov pro týrané psy - terapie, léčení a osvěta o.p.s.RAFAEL
Pomoc Ukrajině Diecézní charita ostravsko - opavskáUKRAJINA
Pomozte dětem! Nadace rozvoje občanské společnostiKURE
Pomozte nám pomáhat Ruka pro život o.p.s.RUKAPROZIVOT
Pomozte nám pomáhat Český červený křížCCK
Pomozte nám pomáhat psům a kočkám z útulku. PESOS PESOS o.p.s.PESOS
Pomozte nám v Opavě pomáhat Charita OpavaCHARITAOPAVA
Pomozte nám vidět mámu a tátu každý den EDA cz, z.ú.EDA
Porucha autistického spektra - každé 100. dítě se rodí s touto diagnózou. Národní ústav pro autismus, z.ú.NAUTIS
Postavme školu v Africe Člověk v tísni, o.p.s.AFRIKA
POVODEŇ 2013 - POMÁHÁME ZOO PRAHA Zoologická zahrada hl. m. PrahyZOOPRAHA
Pozvedněte slabé! Nadace EURONISAEURONISA
Praga-Haiti Fidcon z.s.PRAGAHAITI
Prague Pride, miluji Tě! Prague Pride z.s.PRAGUEPRIDE
Pravidelné klauniády pro děti Zdravotní klaun o.p.s.KLAUN
PRO MATĚJE PRO MATĚJE, z.s.MATEJ
Proč zrovna já? KAFIRA o.p.s.KAFIRA
Projekt adopce významných pražských hrobů Správa pražských hřbitovůSPH
Protajči se ke zdraví Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.PROTAJCI
Provoz Česko-ugandské nemocnice v Buikwe Arcidiecézní charita PrahaUGANDA
Prožít co nejvíce, trpět přitom co nejméně. DEBRA ČR, z.ú.DEBRA
První dny na svobodě Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s.PRVNIDNY
Překročit RUBIKON RUBIKON Centrum, z.s.RUBIKON
Rekonstrukce útulků v České republice Nadační fond PES V NOUZIPESVNOUZI
Rekonstrukce zastřešení a stavební obnova hradu Vízmburk Sdružení pro Vízmburk, o.s.VIZMBURK
ROSA: Stop násilí ROSA - centrum pro ženy, z.s.ROSA
Roz(h)led Nadání a dovednosti o.p.s.ROZHLED
Rozmazaný svět Nadace prof. VejdovskéhoKUK
Rozšíření výběhu pro Konopišťského medvěda Konopišťský medvěd o.s.KONOPISTE
Rozvoj dobrovolnických programů ADRA v ČR ADRA o.p.s.ADRADOBROVOLNIK
Rozvoj Historicko-řemeslně vzdělávacího centra Šelmberk Danar z.s.DANAR
Rozvoj zdravotní, sociální a rehabilitační péče pro lidi nemocné roztroušenou sklerózou v Domově sv. Josefa Oblastní charita Červený KostelecDOMOVJOSEF
Rozvojová spolupráce ve světě. Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráceDIAKONIESVET
S Rytmusem o krok dál Rytmus Liberec, o.p.s.RYTMUSLBC
S Tamtamem na cestách Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.TAMTAM
Sbírka pro ČR Charita Česká republikaCHARITAPOMOC
Sbírka pro hluchoslepé Červenobílé dny LORM - Společnost pro hluchoslepé z.s.LORM
SENIOR TELEFON (telefonická krizová pomoc seniorům) ŽIVOT 90, z.ú.ZIVOT90
Shromáždění finančních prostředků na podporu psů a koček v útulku při Zoo Hodonín, podpora chovu zvířat v zoo. Zoologická zahrada Hodonín, příspěvková organizaceZOOHOD
Skutečná pomoc Člověk v tísni, o.p.s.SKUTEK
Sluníčko na pomoc opuštěným dětem a náhradním rodinám Nadační fond Rozum a CitROZUMACIT
SOS Nepál Člověk v tísni, o.p.s.NEPAL
SOS netopýr - na záchranu a péči o nalezené, zraněné a hendikepované netopýry včetně netopýřích kolonií ZO ČSOP NyctalusSOSNETOPYR
SOS Sýrie a Irák Člověk v tísni, o.p.s.SYRIE
SOS Ukrajina Člověk v tísni, o.p.s.SOSUKRAJINA
Společně proti bezmoci Alsa, z.s.ALS
Sport bez bariér Nadace Charty 77SPORTBEZBARIER
Srdce pro děti Život dětem, o.p.s.SRDCEPRODETI
Srdce pro vás Nadace J&TSRDCEPROVAS
Srdcerváči Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postiženímSRDCERVACI
Stacionář pro sirotky v Bozoum SIRIRI o.p.s.SIRIRI
Stavba dětského domova v Keni ONE MORE DAY FOR CHILDREN, nadační fondOMDC
Stavte s námi varhany pro Svatou Horu Matice SvatohorskáSVATAHORA
Stipendia Nadační fond manželů Livie a Václava KlausovýchSTIP
STOP MNOŽÍRNÁM! ANIMAL EYE, z.s.ANIMALEYE
Světlo pro svět Světlo pro svět - Light for the World, o.s.SVETLO
Světluška Nadační fond Českého rozhlasuSVETLUSKA
Šance pro děti Děti patří domů, z. s.SANCEPRODETI
Šikmá věž v Ústí nad Labem Ústecká komunitní nadaceSIKMAVEZ
Škola hrou ve Středoafrické republice SIRIRI o.p.s.SLABIKAR
The Tap Tap Z.s. TAPTAPTAP
Tichý svět Tichý svět, o.p.s.TICHYSVET
Toulavý autobus Zoologická zahrada hl. m. PrahyTOULAVYAUTOBUS
Trauma - odvrácená strana dětství Dětské krizové centrum, z.ú.TRAUMA
Tréninkové pracoviště Klubák Klubíčko Beroun, z.ú.KLUBICKO
Tříkrálová sbírka Charita Česká republikaKOLEDA
TyfloCentrum Olomouc - pomáháme nevidomým TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.BILEHULKY
Udělejme zázrak pro ... Nadační fond Dar sluchuDARSLUCHU
V srdci mám Boží chrám Společnost pro památkovou obnovu hrušovského kostelaCHRAMSRDCE
Varhany pro katedrálu Nadační fond Svatovítské varhanyNASEVARHANY
Varhany pro Královo Pole Varhany pro Královo Pole, z.s.VARHANY
Veřejná sbírka Tibet Spolek LungtaTIBET
Vítr ve vlasech Nadace Charty 77VITRVEVLASECH
Voda pomáhá Diakonie Českobratrské církve evangelickéVODAPOMAHA
Vodicí pes Vodicí pes, z.s.VODICIPES
Vybudování terapeutických pracovišť pro duševně handicapované v Nadaci BONA Sdružení pro bezbariérovou kulturu NedomYsleno, z.s.MEZIPLOTY
Výstavba kostela sv. Václava v Sazovicích Spolek pro výstavbu kostela sv. Václava v SazovicíchNOVYKOSTEL
Vzděláním za prací Poradna pro integraci, z.ú.POMOCPPI
www.signaly.cz signály.cz, z.s.SIGNALY
Za lidská práva Amnesty International Česká republikaAMNESTY
Začít včas! pomáhá malým dětem s postižením a jejich rodinám I MY, o.p.s.IMY
Záchrana kláštera Chotěšov Spolek Klášter ChotěšovKLASTERCHOTESOV
Zachraňme české filmy! Nadace české bijákyBIJAKY
Zachraňme stromy! Arnika - Centrum pro podporu občanůALEJE
Zajištění kvality služeb Charity Ostrava Charita OstravaCHARITAOSTRAVA
Zajištění okamžité, rehabilitační a rekonstrukční pomoci při mimořádných událostech a řešení dlouhodobých problémů místních obyvatel s ohledem na ekonomické, sociální, zdravotní a ekologické aspekty života lidí. ADRA o.p.s.ADRA
Zajištění provozu Hospice sv. Lukáše Charita OstravaHOSPICLUKAS
Zajištění provozu Charitního domu sv. Františka Charita OstravaAZYLFRANTISEK
Zanechte otisk v osudu dětí! Srdce na dlani, nadační fondSRDCENADLANI
Zasukované tkaničky Spolek Trend vozíčkářů OlomoucTKANICKA
Zdraví dětí Nadační fond pro zdraví dětíZDRAVIDETI
Zelené Trojmezí - zapojte se! TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, ZáběhliceTROJMEZI
Zlepšení péče o zdravé, ohrožené a kriticky nemocné novorozence. Nadační fond "N"PLNANARUC
Zlepšení vybavenosti našich Domovů pokojného stáří Oblastní charita OstrovOCHO
ZOO Jihlava Zoologická zahrada JihlavaZOOJIHLAVA
Zpátky na nohy CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, o.p.s.ZPATKYNANOHY
Zvíře v nouzi Český svaz ochránců přírody, spolekZVIREVNOUZI
Život dětem Život dětem, o.p.s.ZIVOTDETEM