I slůňata stůňou

Jednou z vážných nemocí, které ohrožují přežití slonů je tzv. sloní herpes způsobený komplexem herpes virů. Proti této nemoci postihující nejvíce mláďata slonů indických doposud neexistuje účinná vakcína. Herpes virus má k dnešnímu dni na svědomí až 80 úhynů slonů indických v zoo a převážná většina slonů v lidské péči již tento virus (byť v neaktivní podobě) v sobě nosí. Nemoc existuje již 4 milióny let a nepostihuje jen mláďata slonů chovaných v zoologických zahradách, ale i ta, která žijí ve volné přírodě. Volně žijící slony ale nemoc prozatím ohrožuje podstatně méně. Je zde reálný předpoklad, že s ohledem na stále se zmenšující životní prostor ve volné přírodě, který mají sloni zatím k dispozici, se tato nemoc bude u posledních populací volně žijících zvířat vyskytovat čím dál častěji. Nejvíce jsou tímto onemocněním ohrožena právě ta mláďata, která nemohou pít mateřské mléko a jsou odchovávána na umělé výživě.
Ohrožena je tedy i ostravská samička narozená 4. února 2014 v naší zoo. Samička měla od narození problémy s příjmem potravy a prakticky celou dobu probíhá nesmírně komplikovaný pokus o její odchov.
V současné době probíhá intenzivní výzkum, jehož cílem je najít účinnou látku, která chrání slony indické v přírodě. Možným vysvětlením by mohly být některé přirozené složky potravy zastoupené v jejich původní domovině. Cílem projektu je podpořit tyto výzkumné aktivity tak, aby v budoucnu nedocházelo k tak častým úmrtím sloních mláďat. Příjemcem výtěžku z veřejné sbírky bude Leibnizův institut pro výzkum zvířat v Berlíně (Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research Berlin, IZW), oddělení reprodukčního managementu pod vedením Prof. Dr. Thomase Hildebrandta, který tento výzkum provádí.

Zpět

 

DMS SLUNE
87 777

Organizace: Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace

http://www.zoo-ostrava.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 1536 dms.

DMS SLUNE1536 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců