Stezka pro fretky

STEZKA PRO FRETKY vyjadřuje naši hlavní myšlenku a náš cíl - bezpečnou stezku pro fretky, na kterou u nás v útulku nastoupí, mnohdy vážně nemocné, v každém případě opuštěné nebo odložené, bezpečně touto stezkou projedou (tzn. vyléčí se, socializují atd.), a na konci této stezky vyjedou do nového bezpečného milujícího domova - nové adoptivní rodiny.

Jsme útulek specializovaný pro třetí domestikovanou šelmu - fretku.
Fretkám pomáháme již pátým rokem a za čtyři předcházející roky činnosti jsme pomohli více než 230 fretkám. Kapacita našeho útulku je 50 fretek. Fretky se k nám často dostanou ve velmi vážném zdravotním stavu, či nesocializované.
Projekt DMS nám má pomoci pomáhat právě těmto fretkám.

Děkujeme za Vaši pomoc!

Zpět

 

DMS FRETKA
87 777

Organizace: FRETKY BOLESLAV

http://www.fretkyboleslav.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 2166 dms.

DMS FRETKA2166 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců