Adventní koncerty 2016

Čtyři Adventní koncerty jsou věnovány 4 neziskovým organizacím, mezi které je rovnoměrně rozdělen celý výtěžek sbírky. Adventní koncerty jsou nejstarším charitativním projektem České televize.

1. Adventní koncert - 27. 11. 2016, Břevnovský klášter ve prospěch MIKASA (Ostrava)
Od roku 2009 pomáhá organizace Mikasa dospělým a dětem postiženým autismem a Aspergerovým syndromem. Mikasa provozuje denní stacionář pro děti a mládež s tímto onemocněním. Výtěžek z AK podpoří nově zakládanou sociální službu Sociální rehabilitace, prostoru pro nácvik běžných schopností a dovedností, které vlivem poruchy autistického spektra nemocní neovládají. Posláním rehabilitace je v co největší míře přispět k integraci postižené osoby do společnosti - pomoci získat zaměstnání či umožnit samostatné bydlení.

2. Adventní koncert - 4. 12. 2016, Loreta ve prospěch Sdružení Tulipán (Liberec)
Sdružení Tulipán se od roku 2004 věnuje zaměstnávání lidí s duševním zdravotním postižením. Tulipán provozuje chráněnou dílnu, která zaměstnává přes 50 osob znevýhodněných poruchou duševního zdraví. Služby poskytované zaměstnanci chráněné dílny jsou velice různorodé, v nabídce jsou úklidové a zahradnické práce, šití, žehlení, kompletovací práce či vazby dokumentů. Zaměstnanci také vyrábí keramické výrobky, šperky, textilní a bytové doplňky. Finance získané skrze AK budou použity na koupi stěhovací dodávky a automobilu, díky kterým bude možné rozšířit zahradnické a stěhovací práce, což souvisí i s možností zaměstnat vyšší počet postižených osob. Dále bude výtěžek z koncertu použit na vybavení tří chráněných bytů, jejichž fungování plánuje Tulipán realizovat od roku 2017 pro 10 postižených osob.

3. Adventní koncert - 11. 12. 2016, Basilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě ve prospěch Klubíčka Beroun
Od roku 2011 pečuje Klubíčko Beroun o děti i dospělé s těžkým tělesným zdravotním postižením. Organizace provozuje Penzion Klubíčko Vráž, který celoročně poskytuje terapie, sociální a integrované služby. Klubíčko Beroun funguje jako sociální firma, která přednostně zaměstnává postižené osoby a osoby dlouhodobě pečující o blízké se zdravotním postižením. Finance získané z výtěžku AK chce organizace použít ke dvěma účelům. K vybudování multifunkční dílny Klubák sloužící k provozování integrovaných aktivit pro klienty a případně jejich zdravé děti. V druhé řadě k rekonstrukci a pořízení speciálního vybavení penzionu, díky kterým bude možné využívat plnou kapacitu lůžek. Kapacita se tak navýší z nynějších 6 míst na 17.

4. Adventní koncert - 18. 12. 2016, Chrám sv. Mikuláše na Malé Straně ve prospěch Zdravotního klauna (Praha)
Organizace Zdravotní klaun věnující se od roku 2001 zdravotním klauniádám má hlavní záměr - léčit smíchem. 86 profesionálních klaunů pravidelně navštěvuje 64 nemocnic a 3 léčebny v celé ČR. Organizace také provozuje Cirkus Paciento, týdenní program pro dlouhodobě nemocné děti při kterém klauni učí jak kouzlit nebo žonglovat, vše vrcholí slavnostním vystoupením. Svoje aktivity hradí organizace čistě z darovaných příjmů, pro pacienty je tato služba totiž zcela zdarma. Výtěžek z AK organizace využije na provoz zahrnující náklady na mzdy, cestovné, dárky pro pacienty a rekvizity. Díky finanční pomoci bude umožněno navštěvovat nemocnice v pravidelných intervalech a zprostředkovat dětským pacientům pestrobarevný zážitek, který je alespoň na chvíli oprostí od nehostinného prostředí nemocnice a pomůže jim se rychleji uzdravit.

Zpět

 

DMS ADVENT
87 777

Organizace: Česká televize

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11378563411-adventni-koncert-2016/dily/

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 137194 dms.

DMS ADVENT137194 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců