20. Český den proti rakovině 2016

Cílem akce je získání prostředků k financování dlouhodobých programů LPR Praha a zároveň prostřednictvím rozdávaných letáků upozornit veřejnost na důležitost prevence nádorových onemocnění reprodukčních orgánů.

Zpět

 

DMS KVET
87 777

Organizace: Liga proti rakovině Praha z.s.

http://www.lpr.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 4292 dms.

DMS KVET4292 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců