Chocerady bez bariér

Dětské centrum Strančice je zdravotnické zařízení (příspěvková organizace) pro děti do tří, maximálně do šesti let věku, které jsou odkázány na nepřetržitou a intenzivní pomoc druhých. V roce 2013 kvůli restitučnímu nároku přišlo Dětské centrum Strančice o zahradu/ pozemek, na kterém je budova umístěna. Soud přiznal restituentce nárok na všechny pozemky v okolí domova a bylo rozhodnuto o přemístění zařízení do nedalekých Chocerad, kde je budova bývalé léčebny vhodná pro dětské centrum. Přestěhováním tak vznikne Dětské centrum Chocerady. V nové lokalitě však zcela chybí hřiště vhodné pro děti umístěné ve zdravotnickém zařízení.

S budováním hřiště souvisí vyhlášení DMS sbírky (sbírka prostřednictvím dárcovské SMS) na získání finančních prostředků na nákup herních prvků (houpačky, prolézačky, kryté pískoviště).

Zpět

 

DMS CHOCERADYBEZBARIER
87 777

Organizace: Nadace Charty 77

http://www.ddstrancice.cz
http://www.kontobariery.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 82 dms.

DMS CHOCERADYBEZBARIER82 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců