Za odstranění komunikační bariéry neslyšících v Kišiněvě

Účelem projektu je podpora akademického výzkumu moldavského znakového jazyka. Klade si za účel navzájem spojit fakulty a pobočky sociálních i tlumočnických služeb Asociace neslyšících a nedoslýchavých Moldavska, za cílem odstranění komunikační bariéry hlavně neslyšících uživatelů znakového jazyka.
Udržujeme bilaterální styky s místními organiizacemi neslyšících a fakultami v Moldavsku, a proto dobře a do hloubky známe situaci a globální problematiku neslyšících.
Prostředky z darů jsou použité na vybavení pro potřeby technických zařízení pro výzkum znakového jazyka: fotoaparát, stojanová svítidla, počítač, kancelářské materiály atd.

Zpět

 

DMS NESLYSICIM
87 777

Organizace: Neslyšící s nadějí

http://www.neslysicisnadeji.org

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 64 dms.

DMS NESLYSICIM64 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců