Dětský domov Korkyně

Dětský domov Korkyně je školské zařízení, které zahájilo svůj provoz v roce 1992. Bylo prvním nestátním zařízením tohoto typu v České republice. Žije u nás 20 dětí od 3do 18 let (v případě studia do 26let), které nemají to štěstí, aby mohly bezpečně vyrůstat ve své rodině. Jsou rozděleny do tří výchovných skupin, v budově v Korkyni je 16 dětí, o které se starají vždy dva vychovatelé, třetí skupina je externí v samostatných bytech.

Cílem projektu je dát dětem více péče a pozornosti, kterou vzhledem ke svým zkušenostem se světem potřebují a kterou si zaslouží. Prostředky budou použity na zlepšení individuální péče o děti posílením týmu vychovatelů o dalšího člena. V současné době pečuje o osm dětí jeden vychovatel, myslíme si, že je to málo. Naše děti si zaslouží více pozornosti, abychom mohli častěji vyslechnout všechna jejich trápení, starosti, ale i radosti, častěji je obejmout a věnovat jim více času. Děti s vychovateli sdílejí den i noc, společně pečují o naši velkou domácnost bez pomoci jakýchkoli dalších zaměstnanců. Tímto chceme pomoci dětem lépe překonávat traumata, která jim umístění do dětského domova přináší.

Zpět

 

DMS KORKYNE
87 777

Organizace: Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s.

http://www.ddkorkyne.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 315 dms.

DMS KORKYNE315 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců