CARE: humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Cílem projektu je zajištění rozvojové spolupráce a humanitární pomoci při katastrofách a při nouzových situacích v zahraničí i v ČR podle aktuálních potřeb - realizací humanitárních, rozvojových a vzdělávacích aktivit.
Zaměření projektů na pomoc v nouzi, boj proti chudobě a rozvojové programy zcela odpovídají poslání a smyslu činnosti CARE.

Důležitost projektu s využitím DMS spočívá v možnosti reagovat bezprostředně na vzniklé krizové a nouzové situace v programových zemích, zajistit základní potraviny, prostředky pro přežití a zajistit plán dalších kroků k obnově, stejně jako v možnosti zajistit prostředky na programy rozvoje nejchudších regionů.

Organizace CARE vyhodnocuje pravidelně dopad projektů a činností v jednotlivých zemích, zajišťuje zprávy od místních spolupracovníků k výstupům - od počtu podpořených osob, přes vytvořené instituce, realizované programy až po účinnost opatření v posilování, rozhodování a aktivního zapojení občanské společnosti, nebo posuzování dopadů na životní prostředí. Hlavním zdrojem reportingu jsou zprávy k projektům a výroční zprávy.

CARE Česká republika z.s.

CARE Česká republika je spolek pro humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci. Je součástí mezinárodní organizace CARE International.
Organizace CARE je politicky a světonázorově nezávislá organizace, která prosazuje uskutečnění vize světa plného naděje, tolerance a sociální spravedlnosti, ve kterém musí být chudoba a nespravedlnost poraženy a lidé mohou žít důstojně v míru a bezpečí.Zpět

 

DMS CARE 30
DMS CARE 60
DMS CARE 90
87 777

Organizace: CARE Česká republika z.s.

http://www.care.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců