Adopce nablízko

Tento projekt působí v rámci rozvojové pomoci. Jeho účelem je pomoci ohroženým a znevýhodněným dětem a mládeži ve světě. Tento cíl je naplňován podporou dobrovolníků, kteří mají zájem poskytnout část svého života těm nejpotřebnějším. Prostřednictvím tohoto projektu je možné si dobrovolníka "adoptovat" a tím zajistit jeho účinnou pomoc na místě jeho působení.

Salesiánská asociace Dona Boska, z.s.

SADBA vznikla za účelem pomáhat znevýhodněným dětem ve světě. Její hlavní náplní je pak školení dobrovolníků, kteří jsou vysíláni do salesiánských středisek v Africe, Evropě, ale i v Mexiku a Indii, kde se těmto ohroženým dětem věnují.

Posláním organizace je:
- výchova a vzdělávání dobrovolníků a dalších pracovníků,
- podpora salesiánských misií a rozvojové spolupráce,
- propojování salesiánských aktivit pro děti a mládé v rámci ČR,
- národní a mezinárodní akce.Zpět

 

DMS ADOPCENABLIZKO 30
DMS ADOPCENABLIZKO 60
DMS ADOPCENABLIZKO 90
87 777

Organizace: Salesiánská asociace Dona Boska, z.s.

http://www.adopcenablizko.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců