Pomozte nám vidět mámu a tátu každý den

Hlavně, aby bylo zdravé. To je přání, které doprovází nastávající rodiče celým těhotenstvím. Ale co když se vám narodí dítě nemocné? Je to situace, na kterou se nelze předem připravit.
A právě proto tu jsou poradkyně rané péče, které přicházejí za rodinou domů, kde se dítě cítí nejlépe, a pomáhají rodičům zpracovat zcela novou situaci. Poradkyně je pro rodinu naprosto nepostradatelným pomocníkem. Učí je, jak s dítětem pracovat, jak mu pomoci se rozvíjet, půjčují stimulační hračky a celkově jsou podporou celé rodině až do 7 let věku dítěte.
Součástí služeb EDY je posouzení zrakových funkcí a dovedností dítěte. Rodiče se například dozví, jak dítě opravdu vidí a jak jeho zrak trénovat.

Cíle projektu:
Rodina získá kvalitní péči a veškeré dostupné informace o metodách, pomůckách a postupech práce s dítětem, které má zrakové či kombinované postižení.

Získané finanční prostředky jsou použity na péči a podporu rodin dětí se zrakových a kombinovaným postižením ve 4 krajích České republiky (Hl. město Praha, středočeský kraj, Ústecký kraj a Pardubický kraj).


EDA cz, z.ú.

EDA cz., z.ú. (do 31.12.2015 Raná péče EDA, o.p.s.) je držitelem značky SPOLEHLIVÁ veřejně prospěšná organizace. Současně jsme získali ocenění Neziskovka roku 2015.

Službu rané péče poskytujeme rodinám s dítětem se zrakovým nebo kombinovaným postižením od jeho narození do 7 let věku již více než 25 let.
Působíme v Praze, Středočeském, Pardubickém a Ústeckém kraji a naše služby jsou poskytovány především v domácím prostředí, kde se dítě cítí nejlépe.
Provozujeme také jedinečnou celorepublikovou krizovou telefonickou a chatovou Linku EDA 800 40 50 60, která je určená rodinám dětí se závažnou diagnózou, po těžkém úraze, předčasně narozených nebo dětí s postižením.Zpět

 

DMS EDA 30
DMS EDA 60
DMS EDA 90
87 777

Organizace: EDA cz, z.ú.

http://www.eda.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců