Daňové přiznání pomáhá

Daňové přiznání pomáhá je unikátní způsob podpory charitativních organizací. Tento společný projekt serveru OnlinePriznani.czFóra dárců kombinuje využití snadného online zpracování daňového přiznání a možnosti přispět na dobrou věc.

Uživatel si v aplikaci vyhotoví své daňové přiznání, které je mu zdarma zasláno na email. Jelikož ušetří nemalé prostředky za služby účetní, je mu nabídnuta možnost, aby si jako formu poděkování za využité služby aktivoval dlouhodobou dárcovskou podporu a po dobu neurčitou, až do doby, kdy trvalou DMS podporu odvolá, tak prostřednictvím dárcovsné SMS každý měsíc podporoval konkrétní projekt zvolenou částkou 30, 60 nebo 90 Kč. Česká společnosti AIDS pomoc, z.s. z této částky měsíčně obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč.

Dárce může svoji trvalou podporu kdykoli dle svého uvážení bezplatně odvolat zasláním SMS ve tvaru STOP AIDSPOMOCOP na tel. 87 777.

Projektem na podporu bezplatného testování na HIV pro širokou veřejnost a na realizaci preventivních besed o HIV/AIDS na základních a středních školách si České společnosti AIDS pomoc klade za cíl zvýšit dostupnost těchto služeb. Získané prostředky budou využity na dofinancování bezplatného anonymního testování a na realizaci besed pro děti a mládež mimo Prahu v dalších městech Čech a Moravy.

 

Česká společnost AIDS pomoc, z.s.

Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP) vznikla koncem roku 1989 jako iniciativa ze strany blízkých, známých a rodin HIV pozitivních občanů, s cílem jim prakticky pomáhat při řešení každodenních komplikací, které infekce HIV přinášela. Práce sdružení se postupně rozšířila i o prevenci a osvětu a do její činnosti se zapojil i větší počet samotných HIV pozitivních osob. Významným milníkem v činnosti bylo vybudování sociálně-azylového centra Dům světla koncem 90. let, od kdy ČSAP nabízí rovněž bezplatné anonymní testování na HIV a azylové a ubytovací služby pro HIV+ osoby.

Organizace realizuje AIDS poradny, bezplatné anonymní testování na protilátky HIV v Praze a Ostravě, nonstop telefonní poradenskou linku pro oblast prevence HIV/AIDS, besedy pro žáky základních a středních škol a další aktivity. V nedávné době spolek rozšířil svou činnost i na oblast právní pomoci v případech diskriminace HIV pozitivních osob a na snižování společenského stigmatu, který s sebou HIV infekce může přinášet.
Financování organizace je z dotací, darů a příspěvků.Zpět

 

DMS TRV AIDSPOMOCOP 30
DMS TRV AIDSPOMOCOP 60
DMS TRV AIDSPOMOCOP 90
87 777

Organizace: Česká společnost AIDS pomoc, z.s.

http://www.aidspomoc.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců