Podpora rodin dětí s postiženým od narození do 7 let věku

Cílem projektu je podpora rodin dětí s postiženým do 7 let věku, kterou zajišťuje Společnost pro ranou péči na celém území ČR, prostřednictvím středisek rané péče.
Podpora je zaměřena na odbornou pomoc celé rodině (dítěti i rodičům) v domácím prostředí. Výsledkem je možnost vychovávat postižené dítě nebo dítě s ohroženým vývojem v domácím prostředí.
Získané finanční prostředky budou využity pro zvýšení počtu podporovaných rodin na celém území ČR a k rozvoji poskytovaných služeb (např. logopedie, fyzioterapie, psychologie). Část prostředků bude věnována na nákup didaktických pomůcek pro rozvoj psychomotorických dovedností dětí.

Společnost pro ranou péči o.s.

Společnost pro ranou péči poskytuje odbornou pomoc a poradenství rodinám, které pečují o dítě s postižením nebo s ohroženým vývojem. Provázíme rodiny v obtížné životní situaci a usilujeme o to, aby mohly vychovávat dítě v jeho přirozeném domácím prostředí.Zpět

 

DMS DOMOVJEDOMA 30
DMS DOMOVJEDOMA 60
DMS DOMOVJEDOMA 90
87 777

Organizace: Společnost pro ranou péči o.s.

http://www.ranapece.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců