Podpora zdravotnického střediska ADRA v keňském Itibu

ADRA se dlouhodobě podílí na rozvoji zdravotní péče ve venkovské oblasti Itibo v západní Keni. Od roku 2006 zde podporuje místní zdravotnické středisko, které postupně rekonstruuje. Za tu dobu se podařilo se opravit a vybavit operační sálek, zubní ordinaci, porodnici a ambulanci. V roce 2011 byla dokončena výstavba nové budovy lůžkové části s jednotkou intenzivní péče. V současnosti je potřeba novou budovu dovybavit a zprovoznit, aby mohla sloužit pacientům, kteří potřebují dlouhodobější péči.

Středisko každý den navštíví několik desítek nemocných a zraněných dětí i dospělých, kteří sem putují často i několik kilometrů pěšky.

Od roku 2008 se ve středisku konají odborné stáže, kterých se účastní čeští studenti medicíny, lékaři a zdravotníci.

ADRA o.p.s.

ADRA, o. p. s. Česká republika organizuje a uskutečňuje pomoc lidem v ohrožení života a majetku, který je způsobeno přírodními katastrofami nebo válečnými konflikty. Svými aktivitami rovněž podporuje rozvoj společnosti v oblasti sociální vzdělávací a osvětové při respektu základních lidských práv a svobod doma i ve světě.Zpět

 

DMS KENA 30
DMS KENA 60
DMS KENA 90
87 777

Organizace: ADRA o.p.s.

http://www.adra.cz/itibo

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců