NADĚJE

NADĚJE
pro lidi ve stáří
pro lidi bez domova
pro lidi s handicapem
pro ohrožené děti a mládež
pro ohrožené rodiny

NADĚJE

NADĚJE je česká nezisková organizace. Své služby poskytuje po celé České republice od roku 1990.

Cílem činnosti NADĚJE je vybudování a provozování sítě služeb lidem v nouzi na křesťanských principech. Ve svých zařízeních i mimo ně poskytuje NADĚJE pomoc hygienickou, stravovací, ubytovací, zdravotní, lékařskou, sociální, hmotnou, právní, poradenskou, vzdělávací, výchovnou a duchovní. Zpět

 

DMS NADEJE 30
DMS NADEJE 60
DMS NADEJE 90
87 777

Organizace: NADĚJE

http://www.nadeje.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců