Pomozte nám pomáhat

Podpořte činnost organizace, která již 6 let poskytuje sociální služby dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením a seniorům. Vaše prostředky budou smysluplně využity na provoz denních stacionářů, nákup speciálních pomůcek a budovaní Domova pro osoby s poruchou autistického spektra.

Ruka pro život o.p.s.

Společnost poskytuje obecně prospěšné služby v oblasti poskytování všemožné podpory fyzickým osobám s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, fyzickým osobám s chronickým duševním onemocněním, fyzickým osobám ohroženým závislostí nebo závislým na návykových látkách, fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci či s jiným sociálním handicapem, dále seniorům, dětem a mládeži (dále společně jen „potřebné osoby"), a to zejména v oblasti sociální, ekonomické, kulturní a vzdělanostní.Zpět

 

DMS RUKAPROZIVOT 30
DMS RUKAPROZIVOT 60
DMS RUKAPROZIVOT 90
87 777

Organizace: Ruka pro život o.p.s.

http://www.rukaprozivot.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců