Tichý svět

Tichý svět pomáhá osobám se sluchovým postižením. V České republice má problém se sluchem až půl milionu lidí. Žijí kolem nás, jsou pevnou součástí společnosti. Studují, pracují, vychovávají děti, ale dojít si na úřad, k soudu či k lékaři a tam něco vyřešit, se pro ně stává problémem. Tyto problémy se snažíme odstraňovat prostřednictvím našich služeb, které mají celorepublikovou působnost.

Výtěžek ze získaných DMS bude použit na služby, které neslyšícím umožní začlenit se do společnosti a žít kvalitní a smysluplný život.

Tichý svět, o.p.s.

Cílem organizace je poskytovat služby, které neslyšícím umožní začlenit se do společnosti a žít kvalitní a smysluplný život - např. sociální a právní poradenství, pomoc při zprostředkování zaměstnání, online tlumočení. Dále provádět osvětovou a publikační činnost, která přispívá k propojování světa neslyšících a slyšících.Zpět

 

DMS TICHYSVET 30
DMS TICHYSVET 60
DMS TICHYSVET 90
87 777

Organizace: Tichý svět, o.p.s.

http://www.tichysvet.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců