AGAPO - podpora osob se znevýhodněním

Získané prostředky budou vynaloženy na přímou práci s klienty služby a na náklady souvisejícími s jejich chodem.

Služby jsou klientům poskytovány v těchto programech.
- Podporované zaměstnávání
- Tranzitní program „ze školy do práce"
- Job klub „motivačně-vzdělávací kurz"
- Právo pro celý život „kurz základního právního povědomí"
- Základní sociální poradenství
- Nácvik sociálních dovedností


AGAPO, o.p.s.

Naším posláním je podporovat osoby se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním při hledání uplatnění na otevřeném trhu práce. Cílem je aby i lidé se znevýhodněním mohli žít běžným životem.Zpět

 

DMS AGAPO 30
DMS AGAPO 60
DMS AGAPO 90
87 777

Organizace: AGAPO, o.p.s.

http://www.agapo.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců