Pomoc pro slané děti

Na první pohled je nemusíte poznat. Vypadají zdravě a přeci nejsou. Cystická fibróza je nevyléčitelné, život zkracující genetické onemocnění. Nemocní potřebují komplexní lékařskou, psychosociální a hmotnou podporu, aby mohli co nejdéle plnohodnotně žít jako my, jejích zdraví vrstevníci.

Klub nemocných cystickou fibrózou,z.s.

Posláním Klubu je zlepšování kvality života nemocných cystickou fibrózou a dále zvyšování informovanosti veřejnosti o tomto onemocnění.Zpět

 

DMS SLANEDETI 30
DMS SLANEDETI 60
DMS SLANEDETI 90
87 777

Organizace: Klub nemocných cystickou fibrózou,z.s.

http://www.cfklub.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců