Život dětem

Hlavním cílem projektu je pomoc vážně nemocným dětem a dospělým v domácí péči svých rodičů.
Získání finančních prostředků na podporu rodin s handicapovanými dětmi, na podporu zařízení, která se starají o nemocné děti, na podporu dětských oddělení nemocnic v České republice i dětských domovů, na podporu vzdělání.

Život dětem, o.p.s.

Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je pomoc vážně nemocným dětem i starším, kteří jsou odkázáni na pomoc ostatních, pomoc zařízením, která se starají o nemocné, handicapované a opuštěné děti, podpora vzdělání.Zpět

 

DMS ZIVOTDETEM 30
DMS ZIVOTDETEM 60
DMS ZIVOTDETEM 90
87 777

Organizace: Život dětem, o.p.s.

http://www.zivotdetem.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců