Zachraňme stromy!

Pokácet strom motorovou pilou trvá několik minut. Je snadné přitom nepomyslet, jak dlouho trvalo, než vyrostl a jak dlouho bude trvat, než za něj vyroste náhrada. Stromy jsou charakteristickým prvkem našeho životního prostředí a dnes, v době velkého znečištění životního prostředí, jsou stále důležitější.

Zachraňme stromy! Aleje utvářejí typický ráz české krajiny; ve městech a obcích jsou stromy při dnešní míře znečištění životního prostředí stále důležitější. Naším cílem je s vaší pomocí chránit zdravé stromy před zbytečným kácením, pečovat o historické aleje i o parky a stromořadí uvnitř měst.

Arnika - Centrum pro podporu občanů

Arnika chrání životní prostředí, zapojuje veřejnost do rozhodovacích procesů, informuje prostřednictvím médií a spolupracuje na řešení místních, celostátních i globálních problémů s občanskými sdruženími, odborníky a vědci, politiky a novináři po celém světě.
Arnika je výjimečná tím, že jde o českou nevládní organizaci zaměřenou především na pozitivní řešení aktuálních problémů ČR.
Některé nedávné úspěchy: dosáhli jsme změny zákona, který lépe chrání stromy. Zastavili jsme plošné kácení historických alejí a řádově stovky stromů v parcích a na veřejných prostranstvích. Ročně poskytneme více než tisíc bezplatných konzultací veřejnosti a pomohli jsme založit desítky lokálních občanských sdružení.Zpět

 

DMS ALEJE 30
DMS ALEJE 60
DMS ALEJE 90
87 777

Organizace: Arnika - Centrum pro podporu občanů

http://www.arnika.org

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců