www.signaly.cz

Cílem www.signaly.cz je podpora a ochrana mládeže.
Komunitní web nabízí kromě otevřeného a bezpečného prostoru pro mládež vzdělávací články, videa a kurzy. Finančně podporuje malé projekty mladých lidí, které jsou realizovány uživateli ve svých komunitách. Jedná se o projekty z oblasti vzdělávání a výchovy, lidských práv, prevence rizikového chování dětí a mládeže, podpory rodiny a dětí, environmentální, ochrany kulturních a náboženských památek, dobrovolnické činnosti a pomoci seniorům a sociálně vyloučeným osobám.

signály.cz, z.s.

Základním cílem sdružení je podpora a ochrana mládeže. Základní činností sdružení je provozování komunitního webu www.signály.cz.Zpět

 

DMS SIGNALY 30
DMS SIGNALY 60
DMS SIGNALY 90
87 777

Organizace: signály.cz, z.s.

http://www.signaly.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců