Dejte s námi informacím smysl

InternetPoradna.cz je nezisková organizace, která již 15 let pomáhá lidem se zdravotním postižením, osobám pečujícím a seniorům. Poskytuje jim odborné sociální poradenství v oblastech dluhové problematiky, potíží s dávkami, důchody a psychologické či právní poradenství. Vedle poradenství nabízí také službu sociální rehabilitace, která pomáhá lidem se zdravotním postižením získat znalosti a dovednosti potřebné pro plnohodnotné začlenění se do života společnosti. Lidem v krizových situacích poskytuje telefonickou pomoc na Olomoucké lince důvěry a na chatu.

z.s. InternetPoradna.cz

Posláním organizace je za pomoci moderních informačních technologií přispívat k sociálnímu začleňování, vzdělávání a zaměstnávání osob v nepříznivé sociální situaci, včetně vzdělávání odborníků v sociální oblasti.

Organizace má tři registrované sociální služby - službu sociální rehabilitace Restart, službu odborné sociální poradenství a službu telefonickou krizovou pomoc.

Posláním služby sociální rehabilitace Restart je podporovat dospělé osoby se zdravotním postižením, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Tyto lidi vedeme k samostatnému a zodpovědnému zvládání běžných životních situací, a to formou ambulantní i terénní.

Posláním služby Poradna je poskytovat odborné sociální poradenství osobám starším 18-ti let se zdravotním znevýhodněním, seniorům a osobám o ně pečujícím. Podporujeme je při řešení jejich nepříznivé sociální situace tak, aby ji co nejsamostatněji zvládly vyřešit a mohly se ve svém životě co nejvíce společensky uplatnit. Služba je poskytována formou ambulantní i terénní.

Prostřednictvím telefonické krizové pomoci poskytujeme podporu lidem v krizových situacích.Zpět

 

DMS IP 30
DMS IP 60
DMS IP 90
87 777

Organizace: z.s. InternetPoradna.cz

http://www.internetporadna.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců