Sbírka pro hluchoslepé Červenobílé dny

Sbírka Červenobílé dny je dlouhodobý projekt sdružení LORM - Společnosti pro hluchoslepé z.s. Výtěžek sbírky je určen na pomoc lidem se souběžným postižením zraku a sluchu různého stupně - tzv. hluchoslepotou.

Díky sbírce Červenobílé dny mohou lidé s hluchoslepotou:
- využívat terénních sociálních služeb sdružení LORM - průvodcovské a tlumočnické služby na úřady a k lékařům
- učit se prostorové orientaci a samostatnému pohybu s červenobílou holí
- učit se komunikovat ve specifických systémech, např. v Lormově abecedě, taktilním znakovém  jazyce, Braillově písmu atd.
- soutěžit ve sportovních disciplínách na Lormolympiádě
- umělecky tvořit a svými díly se pochlubit v umělecké soutěži o Cenu Hieronyma Lorma
- jezdit s traséry a průvodci LORMu na týdenní pobyty na běžkách, na tandemových kolech, se zaměřením na sociální rehabilitaci nebo komunikaci v taktilním znakovém jazyce
- odebírat časopis Doteky, který propojuje hluchoslepé z celé republiky
- a mnohé další, více napoví Výroční zprávy a např. Fotogalerie na www.lorm.cz.

Sdružení LORM je jediným registrovaným poskytovatelem sociálních služeb pro hluchoslepé v ČR, více o sbírce na www.cervenobiledny.cz.


LORM - Společnost pro hluchoslepé z.s.

LORM z.s. sdružuje od roku 1991 hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky, odborníky i všechny ostatní zájemce zabývající se problematikou hluchoslepých osob.
Cílem služeb je připravit klienta vést samostatný, plnohodnotný a důstojný život ve svém přirozeném prostředí.Zpět

 

DMS LORM 30
DMS LORM 60
DMS LORM 90
87 777

Organizace: LORM - Společnost pro hluchoslepé z.s.

http://www.lorm.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců