Pomoc Ukrajině

Humanitární pomoc obětem nepokojů na Ukrajině. Podpora zdravotnických zařízení a následná pomoc lidem, kteří se v důsledku nepokojů dostali do stavu nouze (léky, šatstvo, deky, pomoc zraněným, pozůstalým, apod.). Podpora rozvojových projektů místních partnerů.

Diecézní charita ostravsko-opavská působí na Ukrajině od roku 2005. Za deset let činnosti se díky spolupráci s ukrajinskými partnery pomohlo tisícům potřebných lidí, předalo více jak 50 mil. korun a převezlo několik desítek tun materiální pomoci. Více informací na www.adoptujsi.cz

 

Diecézní charita ostravsko - opavská

Diecézní charita ostravsko-opavská (DCHOO) je nestátní neziskovou organizací, církevní právnickou osobou. DCHOO je samostatnou součástí Charity Česká republika. Územím jejího působení je ostravsko-opavská diecéze (oblast Moravskoslezského kraje a Jesenicka).

Posláním Diecézní charity ostravsko-opavské je v souladu s jejími stanovami pomáhat lidem, kteří se ocitli v sociální, materiální, zdravotní, duševní, duchovní, nebo jiné nouzi, a to bez ohledu na vyznání, rasu nebo národnost, naplňovat přikázání křesťanské lásky k bližnímu, svědčit o rovnosti všech lidí a hodnotě každého jednotlivce. Více informací na www.dchoo.charita.cz.Zpět

 

DMS UKRAJINA 30
DMS UKRAJINA 60
DMS UKRAJINA 90
87 777

Organizace: Diecézní charita ostravsko - opavská

http://www.dchoo.caritas.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců