Vybudování terapeutických pracovišť pro duševně handicapované v Nadaci BONA

Sbírka Mezi ploty - pomozte duševně nemocným v návratu do běžného života!

Festival Mezi ploty Vám 20 let přináší zábavu a zážitek SVĚTA BEZ BARIÉR.
Proto si Vás teď, po dvacetiletých zkušenostech a kontaktu s Psychiatrickou léčebnou Bohnice, dovolujeme poprosit:

POMOZTE VYTVOŘIT LIDEM S PSYCHICKÝM HANDICAPEM PROSTŘEDÍ, PRACOVIŠTĚ, KDE UPLATNÍ SVOJE SCHOPNOSTI KREATIVITY, ZÍSKAJÍ ODBORNOST A MOŽNOST NÁSLEDNĚ SE UPLATNIT NA PRACOVNÍM TRHU VĚTŠINOVÉ SPOLEČNOSTI.

Ukažme, že mezi námi vládne lidskost, komunikace, tolerance a ochota pomáhat těm, kdo pomoc potřebují. V České republice žijí statisíce lidí trpících úzkostí, depresí, závislostí nebo jinou nemocí lidské duše. Jen se dobře podívejte a uvidíte je ve svém okolí. Máme skvělé obětavé odborníky, kteří dokáží pomáhat a zmírňovat utrpení. Ale psychiatrie je u nás pořád popelkou. Nedostatek financí vede k omezování služeb a zhoršování tolik potřebné péče.

Proto pomozte psychicky handicapovaným spoluobčanům, podpořte VEŘEJNOU SBÍRKU A DMS MEZIPLOTY i zdravou duši české společnosti.

VYBUDUJME SPOLEČNĚ POČÍTAČOVÉ PRACOVIŠTĚ A DEJME VŠEM STEJNOU ŠANCI!

Počítačové pracoviště bude vybavené počítači s nainstalovanými programy GRAFIKA. Osvojením si počítačové grafiky mohou tito klienti využít svých schopností kreativity, invence a fantazie a získat novou odbornost a dostat příležitost pro pracovní uplatnění ve většinové společnosti.

Pracoviště bude majetkem Nadace BONA při Psychiatrické nemocnici Bohnice. Pracoviště bude provozovat Nadace BONA v rámci rozvoje komunitní péče jako specializovaný terapeutický program.

Nadace Bona již více než 20 let pomáhá svou činností k resocializaci a destigmatizaci duševně nemocných. Je nositelem známky kvality udělované Fórem dárců. Jejím vlastním projektem psychosociální sítě již prošlo více než 2 tisíce klientů, pro které zajišťuje chráněné a podporované bydlení. S podporou EU se Nadaci Bona podařilo realizovat „Rodinný dům chráněného bydlení". Díky jejím aktivitám dokáže zajistit pracovní místa pro desítky klientů ročně.

Nadace Bona je plně připravena k odpovědnému vedení projektu specializovaného počítačového pracoviště pro duševně handicapované, čímž se hlásí k dalšímu rozvoji vlastního projektu Psychosociální sítě.

 

Sdružení pro bezbariérovou kulturu NedomYsleno, z.s.

Cílem sdružení NedomYsleno je odstraňovat bariéry mezi lidmi s duševním onemocněním nebo zdravotním postižením a lidmi takzvaně zdravými.
Tohoto cíle dosahuje pořádáním kulturních akcí, jako jsou různé výstavy či taneční pro nevidomé. Výjimečným úspěchem sdružení je však především to, že se mu podařilo uspořádat již více než 20 ročníků populárního hudebně-divadelního festivalu Mezi ploty v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice. Tento projekt významně přispívá k odtabuizování psychiatrie a destigmatizaci duševně nemocných a nemocnici pomáhá také finančně. Kromě toho podporuje také integraci zdravotně postižených. Handicapovaní umělci totiž na festivalu vystupují na stejných pódiích a scénách jako špičkové profesionálové.
Důležitý je rovněž finanční přínos pro psychiatrickou nemocnici, které pravidelně věnujeme výtěžek ze vstupného. Tento aspekt bude v roce 2014 posílen díky veřejné sbírce na pomoc duševně nemocným.Zpět

 

DMS MEZIPLOTY 30
DMS MEZIPLOTY 60
DMS MEZIPLOTY 90
87 777

Organizace: Sdružení pro bezbariérovou kulturu NedomYsleno, z.s.

http://www.sdruzeninedomysleno.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců