Pomáhat může každý (PMK)

Získané prostředky budou použity na pomoc konkrétním dětem, dospělým, seniorům a rodinám, které se kvůli špatné zdravotní či sociální situaci ocitly v mimořádně těžké situaci, kterou nemohou zvládnout vlastními silami.

Nadace ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvoj

Nadace ADRA podporuje projekty v České republice i ve světě zaměřené na:

a) Zvýšení úrovně života a zdraví lidí, kteří se ocitli v  tíživé životní situaci a potřebují pomoc. Podporuje děti i dospělé, jednotlivce i rodiny - handicapované, nemocné, v sociální tísni; lidi, kteří se vlivem např. požáru, autonehody aj. dostali do kritických problémů, jež nemohou zvládnout vlastními silami.
b) Osvětovou činnost, výchovu a vzdělávání k sociálnímu cítění a ke zvyšování úrovně občanské zodpovědnosti a vzájemného soužití.
c) Rozvoj dobrovolnictví.
d) Podporu pomoci lidem při řešení krizových situací v důsledku živelních katastrof, rasových, náboženských nebo politických problémů bez ohledu na rasovou, etnickou, politickou nebo náboženskou příslušnost, věk, pohlaví nebo jiné rozdíly.Zpět

 

DMS ADRAPOMOC 30
DMS ADRAPOMOC 60
DMS ADRAPOMOC 90
87 777

Organizace: Nadace ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvoj

http://www.nadace-adra.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců