První dny na svobodě

Centrum podpory podnikání Praha pomáhá propuštěným osobám z Věznic z celé ČR najít zaměstnání a začlenit se do společnosti. Přispívá tak ke snižování kriminality a recidivy v ČR. Pro propuštěné čeká vždy garantovaná pracovní pozice. První dny na svobodě však bývají pro tyto osoby nejtěžší - z Věznice vyjdou bez peněz a bez zajištěného ubytování. Často tak během několika dnů sejdou ze správné cesty a vrátí se ke kriminální činnosti, jelikož jim mnohdy nic jiného nezbývá. Přispějte nám na jejich stravu a ubytování a usnadněte jim tak přechod do normálního života. Pomůžete tak nejen jim, ale celé společnosti.

Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s.

Centrum podpory podnikání Praha o.p.s. vzniklo s cílem podporovat podnikatelskou gramotnost u těch skupin lidí, které se nemají šanci sami dostat zpět na trh práce po těžkém životním období vlastními silami. Ať už se jedná o rodiče po rodičovské dovolené, matky po mateřské dovolené, zdravotně indisponované, nebo bývalé vězně. Ti všichni potřebují pomoc při hledání zaměstnání nebo při startu vlastního podnikání.Zpět

 

DMS PRVNIDNY 30
DMS PRVNIDNY 60
DMS PRVNIDNY 90
87 777

Organizace: Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s.

http://www.cppp.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců