Leontinka

Mnohostranná pomoc dětem 0-25 let se zrakovým postiženým;
umožnit integraci zrakově postižených dětí do společnosti, především do škol a zájmových činností, podílet se na zlepšování prevence zrakových onemocnění dětí a na výzkumu nových léčebných metod; podílet se na vzdělávání odborného personálu těchto zařízení + zvyšovat dostupnost speciálních pomůcek a léčebných programů pro zrakově postižené děti; přispívat ke zvyšování úrovně vybavení zdravotnických a sociálních institucí, které pečují o těžce zrakově postižené děti.

Nadace Leontinka

Posláním organizace je mnohostranná pomoc dětem 0-25 let se zrakovým postiženým

- přispívat ke zvyšování úrovně vybavení zdravotnických a  sociálních institucí, které pečují o těžce zrakově postižené děti
- podílet se na vzdělávání odborného personálu těchto zařízení
- zvyšovat dostupnost speciálních pomůcek a léčebných programů pro zrakově postižené děti
- šířit informace o potřebách zrakově postižených dětí
- podílet se na zlepšování prevence zrakových onemocnění dětí a výzkumu nových léčebných metod
- umožnit integraci zrakově postižených dětí do škol a zájmových organizacíZpět

 

DMS LEONTINKA 30
DMS LEONTINKA 60
DMS LEONTINKA 90
87 777

Organizace: Nadace Leontinka

http://www.nadaceleontinka.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců