Humanitární pomoc Magna Děti v tísni ve světě

Cílem projektu je dlouhodobé získávání peněžitých příspěvků na realizaci zahraničních misí organizace MAGNA, Děti v tísni/ Magna Children at Risk - poskytování akutní a dlouhodobé zdravotní a materiální pomoci lidem postiženým epidemií, přírodními katastrofami, hladomorem či lidem vyloučeným ze systému zdravotní péče jako i lidem v nouzi, kteří žijí v ohrožených částech země. Zabezpečení lékařského zázemí a to i prostřednictvím přímé účasti odborných pracovníků a lékařů, zajištění a distribuci potravin a dalších hmotných prostředků a léků včetně distribuce a výstavby zdravotnických zařízení či nouzových přístřeší.

MAGNA pracuje přímo v terénu, kde má v současnosti přes 300 pracovníků - lékaře, logistiky, koordinátory a místní pracovníky schopné okamžitě reagovat na náhle vzniklé situace.
Projekty jsou zaměřené na ošetření a péči o lidi postižené nemocemi jako HIV/AIDS, akutní podvýživa, malárie a jiné.

V současnosti má zřízené svoje stálé mise na třech kontinentech: v Kambodži, Keni, DR Kongo, Jižním Súdánu, Haiti, Nikarague, Vietnamu a Myanmaru. Po tsunami jsme působili v Indii (2005-2010).

Posláním organizace Magna Děti v tísni je pomáhat lidem v krizových oblastech světa, realizovat humanitární a rozvojové projekty ve světě zaměřené na pomoc lidem v nouzi, ať již způsobené chudobou, chorobami, válkou nebo ekologickou devastací, a to bez ohledu na etnickou, náboženskou či rasovou příslušnost.

Od roku 2006 působíme i v České republice, přičemž mezinárodní síť Magna Deti v núdzi/Magna Children at Risk MAGNA) byla založena na Slovensku již v roce 2001.

MAGNA ČR, o.p.s.

Posláním organizace je pomáhat lidem v krizových oblastech světa, realizovat humanitární a rozvojové projekty zaměřené na pomoc lidem v nouzi, ať již způsobené chudobou, chorobami, válkou nebo ekologickou devastací, a to bez ohledu na etnickou, náboženskou či rasovou příslušnost. Pracujeme přímo v terénu, kde jsme schopni okamžitě reagovat na náhle vzniklé situace.Zpět

 

DMS MAGNA 30
DMS MAGNA 60
DMS MAGNA 90
87 777

Organizace: MAGNA ČR, o.p.s.

http://www.magnadetivtisni.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců