Bílá pastelka

Veřejná sbírka Bílá pastelka se koná každým rokem v polovině října u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole, kdy v jeden den do ulic českých a moravských měst vyjde přibližně 2 500 dobrovolníků s kasičkami a prodejním artiklem v podobě bílých pastelek v hodnotě 20 Kč.
Výtěžek sbírky pomáhá financovat klíčové speciální služby pro zrakově postižené v ČR.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

Posláním SONS je sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak zrakově postižených občanů a poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených do společnosti. Naše priority jsou: vyhledávání a kontaktování těžce zrakově postižených včetně osob v akutním stádiu po ztrátě zraku, podpora zaměstnanosti, socioterapeutická činnost realizovaná ve svépomocných skupinách a aktivizačních klubech, odstraňování architektonických a informačních bariér, ověřování nových forem pomoci těžce zrakově postiženým občanům včetně popularizace a osvětlování problematiky zrakového postižení, navigační centrum pro nevidomé. Podrobnější informace najdete na www.sons.czwww.bilapastelka.cz .Zpět

 

DMS PASTELKA 30
DMS PASTELKA 60
DMS PASTELKA 90
87 777

Organizace: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

http://www.bilapastelka.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců