Pomoc dětem a jejich rodinám společně najít cestu z krizové situace

Projekt je zaměřen na odbornou pomoc dětem, které jsou ohroženy vztahovými a výchovnými problémy v rodině, dětem hospitalizovaným rodičů, rodičů s psychiatrickým onemocněním či závislostí na návykových látkách. Pomoc je určena i dětem s výchovnými problémy a poruchami chování, týraným, zneužívaným nebo zanedbávaným.

Projektem bychom rádi upozornili na to, že dětí ohrožených krizovou situací v rodině je kolem nás více, než si myslíme, a že velkým fenoménem je v současné době narůstající počet dětí ohrožených rozvodovými spory rodičů.

V rodinách kde jsou manželé rozvedeni nebo jsou v rozvodovém řízení (případně, kdy se partneři rozcházejí) a kde probíhají vleklé a vyčerpávající konflikty jsou děti touto situací velmi ohroženy.

Dům tří přání, z.ú.

Dům tří přání, z.ú. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se ocitly v krizové situaci.
Dům tří přání je zařízením pověřeným k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a jeho služby: krizová pomoc, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, jsou registrovány dle zákona o sociálních službách.Zpět

 

DMS DUMTRIPRANI 30
DMS DUMTRIPRANI 60
DMS DUMTRIPRANI 90
87 777

Organizace: Dům tří přání, z.ú.

http://www.dumtriprani.cz

Aktuální ­ NEOFICIÁLNÍ stav za poslední­ dva měsíce

[ DMS DUMTRIPRANI ] duben 1 dms
[ DMS DUMTRIPRANI ] březen 0 dms

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců