Pomoc dětem a mladým lidem s postižením

Projekt DMS PROJEDLICKU je již od roku 2008 významnou součástí veřejné sbírky NJU, prostřednictvím které shromažďuje finanční prostředky určené žákům a klientům JÚŠ a organizacím poskytujícím služby dětem a mladým lidem s postižením na úžemí celé ČR.

Nadace Jedličkova ústavu

Základním posláním Nadace Jedličkova ústavu je shromažďování finančních prostředků a jiných hodnot za účelem zlepšení komplexní rehabilitační péče o děti a mladé lidi s tělesným handicapem ve všech jejích aspektech - výchovně vzdělávacích , rehabilitačních a odborně terapeutických a dále všestranná pomoc v integraci mladých lidí s handicapem do společnosti s cílem zamezit sociální a společenské izolaci. Pomoc je směřována ke klientům a absolventům Jedličkova ústavu a  škol a také k neziskovým organizacím v celé České republice, které mají podobné poslání jako Nadace.
Naši podporu pro děti a mladé lidi s tělesným postižením cíleně směřujeme k následujícím projektům:
- Podpora současných i bývalých žáků a studentů škol Jedličkova ústavu
- Sociální a pracovní rehabilitace
- Bezbariérová doprava
- Osobní asistence
- Volnočasové aktivity
- Léčebné terapie a kompenzační pomůcky

Svým příspěvkem pomůžete lidem s postižením věnovat se běžným každodenním aktivitám. Děkujeme.Zpět

 

DMS PROJEDLICKU 30
DMS PROJEDLICKU 60
DMS PROJEDLICKU 90
87 777

Organizace: Nadace Jedličkova ústavu

http://www.nadaceju.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců