Veřejná sbírka Tibet

Projekt si klade za cíl zlepšit podmínky vzdělávání mnichů v severoindických tibetských klášterních školách Diskit a Tikse, informovat občany České republiky o dění v Tibetu a tibetském exilu prostřednictvím webového portálu TIBINFO a vydáváním knih, podílet se na zachování tibetské kultury podporou překladu výukových videí Khan Academy do tibetštiny Tibeťanem Tenzinem Jigmem žijícím v ČR.

Kniha pro Ladak - podpora klášterní školy Diskit a Tikse v rámci Kniha pro Ladak od léta 2002. Prostředky z Veřejné sbírky Tibet jsou využity podle aktuálních potřeb na financování provozu klášterních škol Diskit a Tikse škol, jejich vybavení, pořizování školních pomůcek, ale i potřeb žáků (zdravotní péče, zdravotně vhodné ubytování aj.). Lungta získané prostředky rozděluje mezi školy podle jejich potřebnosti.

Informační činnost Lungty - Lungta poskytuje občanům ČR informace v elektronické a tištěné podobě od svého vzniku v r. 1997. V souladu s posláním založila Lungta webový portál TIBINFO www.tibinfo.cz - unikátní zdroj informací. Zájemcům poskytuje informace o aktuálním dění v Tibetu, tibetském exilu, tibetské kultuře, buddhismu, historii Tibetu. Spolek Lungta informuje o unikátní tibetské kultuře v tištěné podobě prostřednictvím vydávání knih. Připravuje vydání knihy „My Tibeťané".

Výuková videa Khan Academy v tibetštině - překlad výukových videí do tibetštiny je jedním ze způsobů zachování tibetské kultury. Otitulkování a dabing výukových videí např. z matematiky, fyziky, dějepisu, zeměpisu, chemie, biologie umožní dětem i dospělým v Tibetu i exilu zprostředkovat šíření tibetštiny jako vzdělávacího jazyka

 

Spolek Lungta

Občanské sdružení Lungta je nevládní neziskové sdružení občanů, kteří se zajímají o Tibet, tibetskou kulturu nebo tibetský buddhismus. Základním cílem sdružení je získávat a zveřejňovat pravdivé informace o unikátní tibetské kultuře, tibetském buddhismu, situaci v Tibetu, tibetských exilových komunitách občanům České republiky.
Sdružení dlouhodobě poskytuje rozvojovou a humanitární pomoc Tibeťanům žijícím v severní Indii.Zpět

 

DMS TIBET 30
DMS TIBET 60
DMS TIBET 90
87 777

Organizace: Spolek Lungta

http://www.lungta.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců