Zasukované tkaničky

Veřejná sbírka Zasukované tkaničky získává finanční prostředky na financování asistenční služby vozíčkářům, na financování dalších aktivit, spojených s usnadněním života lidí na invalidním vozíku.

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

Posláním Spolku Trend vozíčkářů Olomouc je vytvářet podmínky pro prosazování rovnoprávného a rovnocenného postavení člověka s fyzickým a kombinovaným postižením ve společnosti.
Hlavní důraz se neklade na sociální zabezpečení a pasivní péči, ale na vytvoření rovnoprávných podmínek (rovnost možností), ve kterých se budou moci i občané se skutečně těžkým zdravotním postižením o sebe postarat především sami - případně se o sebe postarají s pomocí svých osobních asistentů.Zpět

 

DMS TKANICKA 30
DMS TKANICKA 60
DMS TKANICKA 90
87 777

Organizace: Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

http://www.trendvozickaru.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců