Domov Řepy

Domov sv. Karla Boromejského poskytuje zdravotní a sociální služby nemocným nesoběstačným seniorům. Provozuje lůžkovou část a denní stacionář. Zajišťuje také rekvalifikaci odsouzeným ženám a zaměstnává je ve svém provozu.

Domov sv. Karla Boromejského

Poslání Domova vychází z poslání jeho zřizovatele - Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a tím je služba potřebným a  bezmocným lidem.
V současnosti Domov zajišťuje zdravotní a sociální pobyty pro nemocné seniory a provozuje denní stacionář.
V objektu Domova také sídlí Oddělení výkonu trestu pro ženy. Těmto ženám Domov zajišťuje rekvalifikační sanitářský kurz sv. Zdislavy a  zaměstnává je v pomocných provozech (kuchyně, prádelna, úklid apod.).
Absolventky sanitářského kurzu pak pracují přímo u lůžek pacientů.Zpět

 

DMS DOMOVREPY 30
DMS DOMOVREPY 60
DMS DOMOVREPY 90
87 777

Organizace: Domov sv. Karla Boromejského

http://www.domovrepy.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců