Pomáhejte s námi ženám s rakovinou prsu

Rakovinou prsu ročně onemocní více jak 7 000 žen. Psychosociální podpora pacientek i jejich rodin je dlouhodobě nedostatečná. Sdružení Mamma HELP proto již od roku 2000 buduje a provozuje síť poraden, kde tuto službu poskytují vyléčené pacientky. Pomoc je bezplatná a může jí využít každý, bez ohledu na členství ve sdružení. Zájem o tuto podporu každoročně roste, proto je žádoucí rozšířit působnost kromě stávajících osmi měst i do dalších regionů.

 


 

Mamma HELP, z. s.

Mamma HELP je největší pacientskou organizací, která se stará o ženy s rakovinou prsu a jejich blízké. Působí celostátně a nabízí prioritně bezplatnou pomoc a poradenství v síti MAMMAHELP center - Praha, Brno, Olomouc, Hradec Králové, Přerov, Zlín, Plzeň a České Budějovice.

Pro zdravou ženskou populaci zajišťuje Mamma HELP osvětu v prevenci rakoviny prsu formou přednášek, a provozem bezplatné telefonní linky AVON proti rakovině prsu. V loňském roce proběhlo téměř 200 přednášek, které si vyslechlo 3 375 lidí.

Pro členky sdružení se realizuje řada dalších projektů - rekondiční pobyty, motivační kampaně, odborné poradny, odpolední programy a jiné.

Pomáhejte, prosím, s námi. Děkujeme za podporu.Zpět

 

DMS MAMMAHELP 30
DMS MAMMAHELP 60
DMS MAMMAHELP 90
87 777

Organizace: Mamma HELP, z. s.

http://www.mammahelp.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců