Klokánek - Fond ohrožených dětí

Klokánek je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je v co největší míře nabídnout týraným, zanedbávaným či zneužívaným dětem přechodnou individuální péči založenou na principech citově vřelé rodinné výchovy. V Klokáncích se maximálně o čtyři děti po celou dobu pobytu stará v samostatném bytě přechodná náhradní rodina, „teta a strejda", nebo střídavě po týdnu dvě „tety". Sociální pracovníci a psychologové Klokánků usilují o co nejrychlejší řešení situace dítěte a to cestou návratu dítěte domů, pokud se podařilo vyřešit nepříznivou rodinnou situaci, umístěním do širší rodiny nebo nalezením trvalé náhradní rodinné péče.

Prostředky z veřejné sbírky FOD využívá na zajištění potřebné péče o umístěné děti.

Fond ohrožených dětí

Fond ohrožených dětí od roku 1990 pomáhá dětem opuštěným, zanedbávaným a týraným, je držitelem „pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí". FOD zřizuje a provozuje 17 zařízení Klokánek s celkovou kapacitou 354 míst.
Dále FOD provozuje krizovou linku pro matky, které tají těhotenství. Zabývá se osvětou a usiluje o zlepšení legislativy i praxe v oblasti ochrany dětí.Zpět

 

DMS FODKLOKANEK 30
DMS FODKLOKANEK 60
DMS FODKLOKANEK 90
87 777

Organizace: Fond ohrožených dětí

http://www.fod.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců