AdvoCats for Women - bezplatná právní pomoc obětem domácího násilí

Projekt „AdvoCats for Women" se již od roku 1998 věnuje poskytování bezplatného právního poradenství a pomoci ženám postiženým domácím násilím a jinými formami násilí. Svou specializací a prací poskytovanou právníky/právničkami jak dobrovolnicky, tak jen za zlomek advokátních odměn, chce po celou dobu své existence upozornit na jeden konkrétní problém nedostatečného řešení problematiky domácího násilí státem. Projekt AdvoCats for Women nabízí telefonické, emailové a osobní konzultace, pomoc při sepisování soudních podání a právní zastupování u soudu.

proFem - Konzultační středisko pro ženské projekty, o.p.s.

Jedním z dlouhodobých pracovních těžišť je projekt AdvoCats for Women, bezplatné právní poradenství ženám-obětem násilí (domácího násilí) a lobbying za změnu legislativy v oblasti domácího násilí. Dalším cílem je osvěta odborné i laické veřejnosti prostřednictvím vydávání publikací a nabízení odborných školení.Zpět

 

DMS PROFEM 30
DMS PROFEM 60
DMS PROFEM 90
87 777

Organizace: proFem - Konzultační středisko pro ženské projekty, o.p.s.

http://www.profem.cz
0 dms.

Aktuální ­ NEOFICIÁLNÍ stav za poslední­ dva měsíce

[ DMS PROFEM ] kvě›ten 0 dms
[ DMS PROFEM ] duben 0 dms

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců