Návrat lososů

Není to dávno, co lososi běžně obývali české řeky. Člověk intenzivním lovem, stavbami vodních děl a znečišťováním tyto původní obyvatele vyhubil. Nyní lososi dostávají druhou šanci. Díky adoptivním rodičům.

České Švýcarsko, o. p. s.

Posláním obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko je šetrný rozvoj regionu České Švýcarsko.
Mezi základní cíle organizace patří posílit environmentální rozvoj regionu založený na ochraně přírodních a kulturních hodnot, posílit ekonomický rozvoj regionu založený na šetrné turistice a pozitivní prezentaci a posílit sociální rozvoj regionu založený na znalostech a vzdělání.
Společnost realizuje tyto hlavní programové větve:
ochrana přírodních a kulturních hodnot, odpora šetrného cestovního ruchu a přeshraniční spolupráce, tvorba a realizace regionálních projektů, propagace a informačně-publikační aktivity a vzdělávání a osvěta.Zpět

 

DMS NAVRATLOSOSU 30
DMS NAVRATLOSOSU 60
DMS NAVRATLOSOSU 90
87 777

Organizace: České Švýcarsko, o. p. s.

http://www.ceskesvycarsko.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců